Rovaniemen kevätmarkkinoilla: Mitä Rovaniemi minulle merkitsee?

18.3.2015

Kevätmarkkinoilla kampanjoidessani sain hyvän kysymyksen: mitä Rovaniemi sinulle merkisee? Olen Rovaniemellä asunut kolmaksen tähän astisesta eliniästäni, joten kysymykseen oli aika helppo vastata.

Mitä Rovaniemi merkitsee Sinulle?

Rovaniemellä on minulle monta merkitystä. Se on kaupunki, jossa olen viettänyt varhaislapsuuteni, suorittanut opintoni ja tehnyt työtä. Maakunnallisena vaikuttajana Rovaniemi on minulle nyt kaupunki, jossa käyn monenlaisissa kokouksissa ja neuvotteluissa sekä usein myös tapaamassa rovaniemeläisiä ystäviä. Maakunnan pääkaupungin toimintojen kehittymisellä on suuri merkitys koko maakunnan kehitykselle.

Olen syntynyt Torniossa ja sukujuureni ovat Kyläjoella, entisen Alatornion kunnan alueella. Kun äitini lähti opiskelemaan 1990-luvun alussa Rovaniemelle Lapin yliopistoon valmistuakseen käsityönopettajaksi, niin minä tietenkin tulin mukaan. Tietenkin kävimme paljon Torniossa, mutta kun isä ei töiden vuoksi voinut muuttaa Rovaniemelle, niin perheemme asui monta vuotta kahdella eri paikkakunnalla.

Muistan vieläkin asuntomme Ounasvaaralla DAS:in perheasunnoissa. Silloin alue ei ollut niin paljon rakennettu kuin nykyään ja porojakin näkyi joskus parvekkeelta.

Olin pienenä monta vuotta kunnallisessa päivähoidossa Rovaniemellä. Ensin minulle esitettiin päivähoitopaikkaa jostakin kauempaa, mutta lopulta se järjestyi niin, että äitini sai minut päiväkotiin Viirinkankaan seudulle. Siellähän on myös yliopisto, jossa äitini opiskeli. Siinä päiväkodissa ei ollut kuitenkaan juuri minun ikäisteni ryhmää ja jouduin isompien lasten porukkaan.

Kun ylioppilaskirjoitukset olivat ohi, pohdin tulevaisuuttani. Valtiotieteellinen Helsingin yliopistossa oli yksi vaihtoehto. Kävin abipäivillä Rovaniemellä ja Oulussa yliopistoissa. Se, että päädyin Rovaniemelle Lapin yliopistoon, oli kyllä rovaniemeläisten markkinointivoitto. Lapin yliopiston esittely oli erittäin hyvin ja ammattimaisesti toteutettu. Ihastuin heti yliopiston ilmapiiriin. Sen innoittamana hain ja tulin myös valituksi Lapin yliopistoon, yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan lukemaan kansainvälisiä suhteita.

Rovaniemeläisten kyllä kannattaa panostaa oppilaitostensa ja tietysti koko kaupunkinsa markkinointiin. Siellä on paljon mahdollisuuksia ja vetovoimatekijöitä, ja minä olen elävä esimerkki siitä, että markkinointi toimii!

Lisää paikkakunnasta: Rovaniemi


Muistan edelleen uutiset Kemijärven sellutehtaan sulkemisesta. Kemijärvi ja koko Itä-Lappi kärsi eniten, mutta se oli isku koko Lapille.

Kemijärven ja lukuisten muiden tehtaiden sulkemisten vuoksi Suomen metsienkäyttö oli pitkään normaalia alemmalla tasolla, metsätaloudellisesti vajaakäytöllä.

Hiljalleen käyttöä on saatu takaisin ylöspäin. Venäjän tuonti on vähentynyt ja myös uusia investointeja on tullut. Kemijärven Keitele Groupin saha lienee yksi parhaista esimerkeistä.

Tiedote medialle 1.11.2018

Metsähallitus on tehnyt päätöksensä luontopalveluille kansallispuistojen ja retkeilyalueiden korjausvelan paikkaamiseksi esitetyistä lisärahoista. Lapin osalta palvelurakenteen kehittämiseen ja korjaamiseen on tulossa rahaa Napapiirin retkeilyalueelle, Auttikönkään luonnonsuojelualueelle sekä Pallas–Yllästunturin ja Urho Kekkosen kansallispuistoihin

HEL­SIN­GIN yli­o­pis­ton uu­si reh­to­ri as­te­li edel­tä­jien­sä ja­lan­jäl­kiä Ylel­le an­ta­mas­saan haas­tat­te­lus­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti suun­ta oli taak­se­päin.

Reh­to­ri Jari Nie­me­län vies­ti oli, et­tä jos yli­o­pis­to­jen pe­rus­ra­hoi­tus ei kas­va, täy­tyy pie­nim­piä kor­ke­a­kou­lu­ja lait­taa kiin­ni.

Täs­sä ei ole si­nän­sä mi­tään uut­ta. Hel­sin­gin yli­o­pis­to on tain­nut vas­tus­taa use­am­man­kin kor­ke­a­kou­lun pe­rus­ta­mis­ta.

Il­man suu­ria pon­nis­te­lua oli­si­vat jää­neet yli­o­pis­tot pe­rus­ta­mat­ta Tam­pe­reel­le, Ou­luun, Jo­en­suu­hun, Kuo­pi­oon, Lap­peen­ran­taan, Vaa­saan tai Ro­va­nie­mel­le.

On­nek­si kes­kus­ta ei ai­koi­naan aris­tel­lut. Yli­o­pis­to­hank­keis­sa pai­net­tiin pääl­le, ei luo­vu­tet­tu ja vii­mein on­nis­tut­tiin.

Keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Katri Kulmuni kiertää kesän aikana etenkin Lapin kesätapahtumissa. Alla on listattu päivämäärät ja tapahtumat, joissa Katri vierailee. Kellonajat tarkentuvat joidenkin tapahtumien osalta myöhemmin. Katrin menot löytyvät kokonaisuudessaan kalenterista.

Kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk.) huomauttaa, että opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen Yle A-studiossa 17.3. esittämä tavoite yliopistojen määrän vähentämisestä ei ole hallitusohjelman mukainen.