Panostuksia alkuun ja loppuun

14.12.2016

Kirjoitus on julkaistu kolumnina Uusi Rovaniemi -lehdessä 14.12.2016.

Viime viikolla vietettiin itsenäisyyspäivää ja kunnioitettiin veteraanien tekemää työtä vapaan isänmaan puolesta. Olemme rakentaneet pohjoismaisen hyvinvointivaltion, joka rakentuu demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon pohjalle. Niin kauan kuin näistä arvoista pidetään kiinni, on yhteiskunta vakaalla pohjalla.

Vaikka olemme joutuneet tekemään paljon ikäviä säästöpäätöksiä, on kuitenkin tärkeitä panostuksia tehty ennen kaikkea omais- ja perhehoitoon sekä veteraanipalveluihin. Veteraanikuntoutuksen määrärahoja lisättiin ensi vuodelle 20 miljoonaa euroa, ja määrärahojen riittävyydestä huolehditaan aivan erityisesti ryhmäpuheenjohtajien sopimuksella. Veteraanien invaliditeettirajaa laskettiin. Se olisi kyllä aika poistaa piakkoin kokonaan, sillä veteraanien keski-ikä on 93 ikävuoden lähettyvillä. Omais- ja perhehoidon kehittämiseen saadaan 90 miljoonan euron lisärahoitus. Omaishoitajille saatiin kaikille taattua vapaapäivät. Itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta nämä panostukset ovat merkittäviä.

Vuoden kääntyessä kohti loppua ovat eduskunnan valiokunnat tuhdisti työllistettyjä ja täysistunnot täynnä tavaraa. Istunnot jatkuvat myöhään yöhön. Äänestyksiä on liukuhihnalta kymmeniä, jokainen tärkeä.

Opiskelijoiden osalta hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka myötä opiskelijat siirretään korkeamman yleisen asumistuen piiriin. Yleiseen asumistukeen siirtyminen on ollut keskustan ja opiskelijajärjestöjen tavoite. Tuki kohdistuu jatkossa niille opiskelijoille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Siirto myös yksinkertaistaa monimutkaista sosiaaliturvajärjestelmäämme.

Opintotukeen tulee muitakin parannuksia, vaikka suoraa tukea samalla myös leikataan. Valtion takaama opintolaina nousee 400 eurosta 650 euroon kuukaudessa, joten opiskelijoiden käytettävissä olevat tulot lisääntyvät aiempaan nähden. Lisäksi vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta luovutaan itsenäisestä asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta. Opiskelijoiden tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin ja takaisin perittävän opintotuen 15 prosentin korotus, ns. rangaistuskorko, pienenee 7,5 prosenttiin.

Perheellisten opiskelijoiden tilanne jää edelleen hankalaksi. Sen takia Keskusta ajaa voimallisesti opiskeleville vanhemmille huoltajuuskorotusta ja tämä pitää jatkossa hoitaa.

Eduskunnan vuosi päättyy pitkään budjettiviikkoon. Ensi vuoden talousarvion punaisena lankana on työllisyyden edistäminen etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla. Yrittäjävähennys ja maksuperusteinen arvonlisävero ovat esimerkkejä konkreettisista toimista. Kotimaista kulutusta tukee myös veronalennusten kohdentaminen pääosin pieni- ja keskituloisille sekä eläkeläisille. Elvytystä tehdään myös monenlaisilla liikennehankkeina ympäri maan. Talouskasvu on kääntynyt plussalle. Kasvu on vielä haurasta, mutta se on suurempaa kuin vuosikausiin. Hiljalleen talouden rattaat kääntyvät kohti parempaa. Tästäkin selvitään.

Katri Kulmuni, kansanedustaja (kesk.)


Kannanotto 12.12.2016

Kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni vaatii helpotuksia sähkömarkkinalaista johtuvien sähköverkkoinvestointien siirtymäaikoihin. Kulmuni on huolissaan tiukkojen investointivaatimusten vaikutuksesta sähkön siirtohintojen korotuspaineisiin etenkin haja-asutusalueilla.