Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni: Törkeä lapsen raiskaus rikoslakiin – minimirangaistuksia nostettava

20.5.2018

Tiedote 20.5.2018

Hallitus on sopinut huhtikuussa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten koventamisesta.  Säädettäväksi tullaan esittämään uutta rikosnimikettä, törkeä lapsen raiskaus, joka koskisi tapauksia, joissa on samanaikaisesti kyse raiskauksesta ja lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

- Oikeusministeriön lausunnoilla olleessa muistiossa ei kuitenkaan esitetty, että raiskaustapauksissa lasten nuori ikä vertautuisi avuttomaan tilaan. Ennen esityksen antamista on varmistettava, että uudistuksessa korjataan vihdoin lasten raiskauksen tunnusmerkistöön liittyvä karmea epäkohta, Kulmuni huolehtii.

Suomessa raiskaustapauksissa tulee pääsääntöisesti näyttää toteen väkivallan käyttö tai sen uhka. Tätä väkivaltaa tai sen uhkaa ei kuitenkaan edellytetä tilanteissa, joissa tekijä käyttää hyväksi uhrin tiedottomuutta, pelkotilaa, sairautta, vammaisuutta tai muuta avutonta tilaa. 

- Lasten nuorta ikää ei kuitenkaan, täysin vastoin yleistä oikeustajua, lueta Suomen oikeuskäytännössä tällaiseksi muuksi avuttomaksi tilaksi, sanoo Kulmuni.

Mikäli lasten raiskaustapauksissa ei ole voitu todistaa väkivallan käyttöä tai sen uhkaa, on rikoksen tekijä tuomittu lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta ei raiskauksesta.

- Ruotsissa yhdyntä lapsen kanssa katsotaan raiskaukseksi, vaikka uhri ei suoranaisesti vastustelisi tekoa. Tämä on enemmän kuin perusteltua tilanteissa, joissa uhri on pieni lapsi. Oikeusministeriön lausunnolla olleessa muistiossa ei kuitenkaan esitetty tähän täysin kestämättömään suomalaiseen oikeuskäytäntöön tuovia muutoksia. Uskon kuitenkin, että saatu lausuntopalaute luetaan tarkkaan. Hallituksen lakiesitykseen tämä epäkohta tulee viimein korjata, esittää Kulmuni.

Oikeusministeriö väläyttää myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistuksen korottamista 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta.

- Esimerkiksi juuri törkeän lasten seksuaalisen hyväksikäytön minimirangaistuksen oikeusministeriö esittää pidettäväksi yhdessä vuodessa, mikä mahdollistaa käytännössä ehdolliset raiskaustuomiot jatkossakin. Kahden vuoden minimirangaistus poistaisi ehdollisen tuomion mahdollisuuden.

Suomen seksuaalirikosten rangaistukset ovat yleisemminkin huomattavasti lievemmät kuin muissa Pohjoismaissa. Tilastojen mukaan Suomessa puolet raiskaustuomioista oli ehdollisia. Ruotsissa raiskauksen rangaistusminimi on Suomea korkeampi. Ruotsissa raiskaukseen syyllistyneistä lähes 90 prosenttia tuomitaankin ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

- Suomessa olisi tärkeä seurata muiden Pohjoismaiden mallia, kuten useat tutkijat ovat toistuvasti esittäneet ja kiristää seksuaalirikosten minimirangaistuksia. Terveys ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus ovat perustavanlaatuisia oikeuksia. Tämän pitäisi näkyä myös tuomioissa, sanoo Kulmuni.

Lisätietoja:

Katri Kulmuni, p. 044 2555 903

 

Oikeusministeriön muistio ja siihen annetut lausunnot:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a45a43ec-c9b9-4bd3-8b5a-b41bf4cc5730


Tiedotusvälineille 16.5.2018

Kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni pitää hyvänä, että Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on tuoreen Osmo Soininvaaran ja Esa Härmälän raportin kautta asettumassa vihdoin tukemaan alueellistamista ja aluepolitiikkaa. Kaupunkien kasvuun ja kaupunkipolitiikkaan keskittyvä raportti sisältää vahvasti ajatuksen, ettei ole Suomen etu, jos maassa on ainoastaan yksi kasvava kaupunkiseutu pääkaupunkiseudulla.