Keskustan Kulmuni: Sähköverkkoinvestointeihin maalaisjärkeä

12.12.2016

Kannanotto 12.12.2016

Kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni vaatii helpotuksia sähkömarkkinalaista johtuvien sähköverkkoinvestointien siirtymäaikoihin. Kulmuni on huolissaan tiukkojen investointivaatimusten vaikutuksesta sähkön siirtohintojen korotuspaineisiin etenkin haja-asutusalueilla.

- Sähkömarkkinalaki vaatii sähköverkoilta huomattavasti parempaa toimintavarmuutta vuoteen 2029 mennessä, mikä käytännössä tarkoittaa ilmassa kulkevien verkkojen maakaapelointia. Toimintavarmuuden lisääminen on hyvä tavoite, mutta sen saavuttamisessa tulee huomioida kustannukset. Maakaapelointi on poikkeuksellisen kallista etenkin niille yhtiöille, jotka toimivat pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueella, kun kustannukset jakautuvat pienelle asiakasmäärälle, Kulmuni toteaa.

Kulmunin mukaan sähkömarkkinalain mahdollistama lisäaika investoinneille vuoteen 2036 asti on liian tiukkojen kriteerien takana. Kulmuni onkin tyytyväinen tietoon, että Työ- ja elinkeinoministeriössä mietitään nyt muutoksia investointien lisäajan pituuteen ja kriteereihin.

Alkuvuoden Caruna-tapauksen valossa on Kulmunin mielestä huolehdittava, ettei lailla luoda ylimääräisiä paineita sähkön siirtohintojen korotuksille.

- Laki vaatii nyt investointeja paljon nopeammassa aikataulussa kuin mitä sähköverkkojen tämänhetkinen kunto suuressa osassa Suomea vaatisi. Esimerkiksi Järvi-Suomen Energian investoinnit ovat tällä hetkellä 60–70 prosenttia normaalia suuremmat, Kulmuni mainitsee.

 

Lisätietoja: Katri Kulmuni, p. 044 255 903


Kannanotto 24.11.2016

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni pitää tänään julkaistua esitystä energia- ja ilmastostrategiaksi erittäin hyvänä paitsi kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden myös sen työllisyysvaikutuksen osalta. Kulmunin mukaan strategia avittaa myös lukuisia Suomen biotaloushankkeita.