Vaaliteemat

Lapin elinkeinot rinnakkain  

Lappi ja Suomi elää vain työllä. Lappi on valtavan monipuolinen. On Suomen suurimpia luonnonsuojelualueita, erämaata ja kansallispuistoja. Samalla tarvitsemme työtä. Lappi elää niin teollisuudesta, matkailusta, maa- ja metsätaloudesta, poroista, rajakaupasta. Elinkeinot eivät voi olla päällekkäin, mutta rinnakkain. Lappi on vauras ja menestyy vain, jos maakuntamme on elinkeinorakenteeltaan mahdollisimman monipuolinen.   

  

Teollisuuden uusi aika 

Yhdysvalloissa ja Euroopassa kannetaan tällä hetkellä suurta huolta oman teollisuuden tulevaisuudesta. Valmistavan teollisuuden Kiina-riippuvuutta halutaan vähentää ja tuoda tuotantoa takaisin omaan maahan.  

Pohjois-Ruotsista olemme nähneet, että edullinen sähkönhinta, toimiva logistiikka ja osaava työvoima houkuttelee suuria investointeja myös pohjoiseen. Myös Pohjois-Suomeen suunnitellaan investointeja. Teollisuuden kustannuksia tulisi pyrkiä edelleen laskemaan, tämä varmistaisi myös olemassa olevan teollisuuden asemaa.  

 

Liikenneratkaisut keskiössä 

Lappi on saanut kuluneiden kahden vaalikauden aina pitkälti yli 200 miljoonaa euroa tierahoitusta. Lisäksi on tehty merkittäviä panostuksia raiteisiin ja vesiväyliin. Ajoksen satama on saatu syväykseen ja raideyhteys Ruotsiin sähköistetään. Seuraavaksi on uusien hankkeiden vuoro. Kolarin raide täytyy sähköistää, Käsivarren tie kunnostaa ja monet Itä-Lapin hankkeet saada eteenpäin.  Monet vähäliikenteiset tiet ovat Lapissakin heikossa kunnossa. Miljardihankkeiden sijaan tulisi olemassa oleva väylästö asettaa etusijalle.  

  

Alueellinen tasa-arvo on kaiken perusta  

Olen politiikassa mukana nimenomaan alueellisen tasa-arvon takia. Se on pohjavire, joka näkyy kaikessa toiminnassani. Mietin aina heikentääkö vai parantaako jokin päätös alueellista tasa-arvoa. Ohjenuora toiminnalleni on se, että alueellinen tasa-arvo ihmisten välillä tulisi parantua eikä huonontua. Lopulta tämä on valintakysymys: halutaanko kaikki keskittää vain suurempiin keskuksiin, vai kehitetäänkö koko Suomea alueiden erilaiset mahdollisuudet ja voimavarat huomioiden.   

 

Julkinen talous tasapainotettava  

Kansallisesti yksi tulevan hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on Suomen julkisen talouden saattaminen paremmalle tolalle. Suomi on erkaantunut Ruotsin, Tanskan ja Norjan tilanteesta, joissa valtiontaloudet ovat ylijäämäisiä. Nyt valittu tie on vaarallinen. Yksin valtionvelan korkokulut uhkaavat terveys- ja sosiaalipalveluiden rahoitusta. On palattava tarkan euron tielle. Veronkorotusten sijaan painotan tiukkaa menokuria ja työmarkkinoiden ja talouden uudistumista.  

Katrista matkan varrella sanottua

"Katri tuo uutta ilmettä Keskustaan. Katri haluaa pitää koko maan elinvoimaisena."