26.4.2016

Veronkierto kuriin

Tänään eduskunnan täysistunnossa käytiin ajankohtaiskeskustelua veronkierron ja verovälttelyn torjunnasta. Aiheellinen aihe, joka kiinnostaa juuri nyt erityisen paljon ja tarvitsee tilan julkisessa keskustelussa. Panamasta tuli pari viikkoa sitten synonyymi veroparatiisille, vilpille ja talousjärjestelmän vääristymille. Eikö mitään ole tehtävissä, kysyi moni. Paljon tehdään jo sekä kansallisesti että kansainvälisesti, ja Panama-vuodon nostattama poliittinen paine toivottavasti vauhdittaa kansainvälisiä veronkierron vastaisia toimia.

Vuodetuissa Panama-papereissa ei ole sinällään mitään yllättävää. Tietovuoto kuitenkin kertoi ja toi globaaliin tietoisuuteen sen, miten laajasta ja vakavasta ilmiöstä verojen välttelyssä on kyse. Valitettavasti näyttää siltä, että myös suomalaiset ihmiset ja yritykset ovat olleet liian suurella joukolla mukana.

Veronkiertoa koskevia uutisia voi peilata viimeaikaisiin hallituksen päätöksiin. Samaan aikaan kun hallitus joutuu tekemään ikäviä lisäsäästöjä, jää meiltä veronkierron takia saamatta miljoonia euroja. Tämä rapauttaa hyvinvointiyhteiskuntamme pohjaa ja heikentää ihmisten uskoa tulevaan. Kun monet vähäosaiset joutuvat osallistumaan säästötalkoisiin, on raivostuttavaa ajatellakin, että samalla miljoonatuloja onnistutaan kierrättämään verottajan ulottumattomiin.

Mielestäni on hyvä, että Panama-tapauksen kaltaisia paljastuksia tulee. Kynnys verojen kiertämiseen kasvaa, kun riski paljastua on suurempi. Jotain surullista tämä tietysti kertoo yhteiskunnallisen moraalin rapistumisesta. Lakeja ei pitäisi noudattaa vain siksi, että on pakko.

Politiikan puolella tarvitaan jatkossa päättäväisiä toimia ongelman ratkaisemiseksi. Veronkiertoa tutkivan poliisin sekä pankkeja valvovan Finanssivalvonnan voimavarojen on oltava riittävällä tasolla. Hallitus onkin pari viikkoa sitten julkaissut harmaan talouden torjunnan strategian, jonka toimenpiteet tarkentuvat lähiaikoina. Painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

Tärkeimmät toimet tehdään kuitenkin kansainvälisellä tasolla. Hallituksen on nostettava veronkierron välttely kansainvälisen vaikuttamisensa kärkiteemaksi. Tältä osin avainministerien puheet ovat herättäneet toiveita. Verotusjärjestelmämme on maailman huipputasoa, joten voimme rohkeasti viedä maailmalle myös tämän alan osaamista.

Euroopan unionin ja talousjärjestö OECD:n on tehtävä kaikkensa, jotta tietojenvaihtoon liittyvät kansainväliset sopimukset saadaan riittävällä tasolle. Suomen on myös pyrittävä lisäämään omien kahdenvälisten verosopimustensa määrä. EU:n piirissä komissio esitteli tämän vuoden alussa laajan veronkierron vastaisen toimenpidepaketin. Paketilla torjutaan yhtiöveron kiertämistä ja pyritään EU-maissa tehokkaampaan ja oikeudenmukaisempaan verotukseen. Yksi tärkeä osa on ehdotus jäsenmaiden välisestä tietojenvaihdosta EU:n alueella toimivien monikansallisten yritysten verotuksessa.

Kokonaisuudessaan tämä kysymys osoittaa, että uudenlaiset ongelmat vaativat uudenlaisia ratkaisuja. Keskustan on oltava paremmin mukana myös kansainvälissä päätöksentekopöydissä, jotta voimme puolustaa tavallisten suomalaisten ihmisten asiaa. Näillä veroparatiiseihin kadonneilla varoilla olisi voitu paljon parantaa kansalaisten elinolosuhteita. Voimme olla varmoja, että Santeri Alkio olisi antanut veroparatiiseille tulikivenkatkuisen tuomion.

Katrista matkan varrella sanottua

"Katrilla on nuoresta iästään huolimatta runsaasti kokemusta erilaisten luottamustehtävien hoitamisesta. Katri on aktiivinen ja sanavalmis ja hoitaa huolella sen, mihin ryhtyy. Katri olisi mielestäni oikea valinta , koska hän perehtyy asioihin ja viitsii nähdä vaivaa päämääriensä eteen!"