2.3.2016

Vanhat vahvuudet uudessa iskussa

Kemi on yksi niistä suomalaisista kaupungeista, joka on kokenut teollisen rakennemuutoksen raskaimman kautta. Kasvava ja vauras teollisuuskaupunki on kokenut kovia, väkiluku on vähentynyt lähes kolmanneksella. Suomea muutenkin vaivannutta apatiaa vastaan olemme nähneet muutamia kunnon toivonkipinöitä.

Pari viikkoa sitten Kemi nousi kansallisesti uutisten ykkösaiheeksi, kun kiinalainen bioenergiayritys Kaidi julkaisi kiinnostuksensa biojalostamon rakentamiseksi. Kaidi on ostanut Vapon hankkeen lupineen päivineen. Lopullinen päätös investoinnista on luvattu tämän vuoden loppuun mennessä. Mikäli miljardiluokan investointi toteutuu, alkaa seutukunnassa aivan eritahtinen vilske kuin, mihin viime vuosina on totuttu.

Oivaltaakseen Kaidin kaltaisen jättiläisen kiinnostuksen panostaa juuri Suomeen ja Kemiin täytyy mennä muutaman vuoden taakse. Keskustajohtoinen Vanhasen II hallitus vastasi EU:sta tulleisiin vuodelle 2020 asetutteihin uusiutuvan energian tavoitteisiin ja päästövähennyksiin.

Suomi on onnistunut ilmastonmuutoksen vastaamisessa hyvin. Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan pääosin jo tänä vuonna. Yksi mielenkiintoisimmasta tavoitteista oli EU:n toive lisätä uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä. Suomi valitsi keinoksi sen, että perinteiseen polttoaineiseen sekoitetaan 10 % biopolttoainetta. Elinkeinoministeri Pekkarinen haistoi tässä mahdollisuudet kotimaiseen tuotantoon ja tuplasi EU:n asettaman tavoitteen 20 %:iin.

Näillä ratkaisuilla kyettiin luomaan myös globaalia kysyntää omaavat uusiutuvan biopolttoaineen markkinat. Voi kuulostaa kummalta, että poliittisella päätöksellä luodaan markkinat, mutta ilman poliittisia ratkaisuja emme voi ilmastonmuutokseen vastata.

Sipilän hallitus kirjoitti hallitusohjelmaan, että biopolttoaineistrategiaa jatketaan aiempaa voimallisemmin. Tavoite on, että kaikesta Suomessa käytetystä fossiilisesta polttoaineesta 40 % on uusiutuvaa kotimaista biopolttoainetta viimeistään vuonna 2030.

Tämä on ollut suurin syy sille, miksi kiinalaiset rahamiehet ovat löytäneet bioenergian sijoituskohteekseen nimenomaan Suomen. Pekka Koponen, Kaidin Suomen liiketoimintojen johtaja kertoi aivan suoraan, että investointihalukkuuteen on vaikuttunut hallituksen kunnianhimoiset bioenergialinjaukset. Politiikalla siis voi vaikuttaa. Kemin sijaintia selittää Lounais-Lapin vahvuudet: metsät, logistiikka ja osaaminen.

Kemi voi nyt tehdä suomalaista metsäteollisuushistoriaa. Maltti on valttia tässäkin asiassa ja vielä ei kannata nuolaista. Kemiltä on mennyt viime vuosina myös monta isoa hanketta sivusuun.

Jossain vaiheessa kuitenkin joku hankkeista onnistuu. Tämä muuttaa seutukunnalla suuntaa ja muistuttaa julkista valtaa siitä, mikä onkaan suomalaisen leivän isä. Se ei ole julkishallinto, vaan yritteliäisyys, investoinnit ja teollisuus.

Investoinnin jälkeen on aika herätä siihen, että julkisten palveluiden tulee olla kohdillaan, tukemassa aktiivista taloustoimintaa.

Nimittäin talousluvut, joilla kaikkia aina perustellaan, nehän ovat seutukunnalla kunnossa. Julkishallinnon vetäytyminen on tapahtunut siis jollain muilla kuin taloudellisilla perusteilla tämän seutukunnan kohdalla.

 

Kirjoitus on julkaistu kolumnina Lounais-Lappi-lehdessä 2.3.2016

Tuemme Katri Kulmunia Keskustan puheenjohtajaksi

16.7.2019

Lista tukijoista täydentyy kohti Keskustan ylimääräistä puoluekokousta.

 

Tule mukaan!

Lue lisää
Katri Kiihtelysvaaran markkinoiden suosikki

15.7.2019

Kat­ri Kul­mu­ni oli suo­si­tuin eh­do­kas kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si kes­kus­tan Kiih­te­lyk­sen pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen Kiih­te­lys­vaa­ran ke­sä­mark­ki­noil­la te­ke­mäs­sä mie­li­pi­de­ky­se­lys­sä.

 

Kysely ei kerro val­ta­kun­nal­li­sesta kannatuksesta. Vuorenvarmasti se kertoo paljonkin pienten kylien ja sorateiden asukkaiden näkemyksestä.  

Lue lisää
Helsingin Keskustanaiset: Katri saa koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen

15.7.2019

Katri Kulmuni onnistuu varmasti saamaan koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen, oman äänen löytämiseen ääripäitten välille. 

 

Uskon sydämestäni, että Katri Kulmuni onnistuu kokoamaan keskustasta voittajatiimin.

 

Päivi Mononen-Mikkilä

Keskustanaisten Helsingin piirin puheenjohtaja

Lue lisää
Anna-Liisa Leikkola: Katri keskustan puheenjohtajaksi

12.7.2019

Mielestäni Katri Kulmuni on nuori ja pätevä nainen keskustan puheenjohtajaksi.

Nyt keskustan puheenjohtajaksi tarvitaan rohkeaa ja päättäväistä naista, joka nostaa keskustan uudelleen johtavaksi puolueeksi ja suunnannäyttäjäksi yhteiskunnassa. Siinä työssä Katri Kulmunin rinnalla tarvitaan meistä jäsenistä jokaista. Kouvolassa tavataan!

Anna-Liisa Leikkola

keskustan kunniajäsen, herastuomari

Lapua–Seinäjoki

Lue lisää
Katri Hesarin haastattelussa: Tärkeitä asioita meille ovat keskustassa ovat alueellinen tasa-arvo, sopusointu luonnon kanssa, yritteliäisyys sekä yhteiskunnan turvaverkko

6.7.2019

Katri Kulmuni, jos sinut valittaisiin keskustan puheenjohtajaksi, mihin suuntaan veisit puoluetta?

”Menisimme syvemmälle keskustaan. En varmaan siirtäisi yhtään mihinkään, vaan korostaisimme keskustalle tärkeitä asioita.”

Lue lisää
Keskustan kentän suosikki puheenjohtajaksi on Ilta-Sanomien kyselyssä elinkeinoministeri Katri Kulmuni

4.7.2019

Kulmunia tehtävään kannatti yhteensä 40,7 prosenttia vastanneista. IS lähetti kyselyn 708 keskustan kenttävaikuttajalle ja siihen vastasi 300 henkilöä. 

 

Kyselyyn vastanneet ovat keskustan paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirihallitusten sekä keskustanaisten ja keskustanuorten johdon jäseniä.
 

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Pohjoisesta tulee valoa ja voimaa, sitä Keskusta nyt tarvitsee. Kuuntele, mitä Katrilla on sanottavaa."

Tytti Isohookana-Asunmaa Tytti Isohookana-Asunmaa
» Lue lisää kommentteja Katrista