5.3.2015

Terveydenhuoltomaksut kasautumassa liiaksi sairaille pienituloisille

Kävin Tornion Reuma ry:n vieraana - kaikki eivät tule ajattelleeksi, että pieniltä kuulostavat erilaiset terveysmaksut kerryttävän valtava summan pitkäaikaissairaille.

Niille, joilla on pitkäaikaissairas lähipiirissä, tämä asia on kuitenkin tuttuakin tutumpi.

Osalla pienituloisista terveydenhuoltokulut muodostavat jopa yli 40 prosenttia perheen maksukyvystä.

Suuria kustannuksia sairastavalle aiheuttavat mm. lääkkeet, voiteet, terveyspalvelut ja matkat terveydenhuoltoon sekä kuntoutukseen. Yhdelle henkilölle aiheutuvia kustannuksia pyritään hillitsemään vuotuisten maksukattojen avulla. 

Maksut ovat katosta huolimatta kuitenkin monelle vähävaraiselle liikaa, eivätkä auta tarpeeksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.

Erilaisista julkisen sektorin palveluista perittävistä maksuista on kaikkiaan keskustelu liian vähän siihen nähden, että suunta on kuitenkin ollut koko ajan maksujen tasainen nousu. Tämä tasamaksupolitiikkaa osuu tietenkin kaikkein lujiten kaikkein sairaimpiin ja pienituloisimpiin.

Tässä selvästi käymässä siten, että pikkuhiljaa nousevat maksut eivät aiheuta samaa puraa, kuin mikäli nostot olisi tehty kertarysäyksellä.

Kun kuitenkin kaikki maksut ja niiden nostot ynnätään yhteen, saadaan lopputulokseksi varsin kovia lukemia.

Useat pitkäaikaissairaat ovat eläkkeellä ja elävät ns. kädestä suuhun eikä säästöjä ole kertynyt. On myös huomioitava, että vain osa lääkkeistä ja voiteista kuuluu lääkekattoon. Sairailla täysin itse maksettavaksi voivat jäädä esimerkiksi silmätipat, voiteet ja kipulääkkeet.

Reumaliitto kertoo, että heidän jäsenillään kuluu 100–1500 euroa vuodessa ei-korvattaviin lääkkeisiin ja voiteisiin ym. Esimerkiksi pelkkiin kipulääkkeisiin voi kulua 400 euroa vuodessa.

Tällä hetkellä voimassa ovat seuraavat maksukatot (Lähde: Reumaliitto):

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto on 679 euroa vuonna 2015. Tämä tarkoittaa, ettei potilaan tarvitse maksaa kalenterivuoden aikana asiakasmaksuja enempää kuin 679 euroa niistä asiakasmaksuista, jotka kuuluvat maksukaton piiriin. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun. Maksukattoon ei lasketa mukaan esimerkiksi hammashoitoa.

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 612,62 euroa vuonna 2015. Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 1,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Kaikista lääkkeistä ei makseta korvauksia.

Sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkojen maksukatto on 272 euroa, minkä täyttymisen jälkeen Kela maksaa ylittävän osan tarpeellisista matkakustannuksista kokonaan. Yhteen suuntaan tehdystä matkasta asiakkaan omavastuuosuus on 16 euroa.  

Katrista matkan varrella sanottua

"Katri on ehdokkaista tuorein kasvo, juuri sellainen jota 2020 luvun Keskusta kaipaa ja tarvitsee. Hänellä ei ole poliittista, eikä muuta kiviriippaa harteillaan. Katri on ulospäin suuntaununut, sekä idän että lännen, ja varsinkin Suomen aluepolitiikan osaaja."