5.3.2015

Terveydenhuoltomaksut kasautumassa liiaksi sairaille pienituloisille

Kävin Tornion Reuma ry:n vieraana - kaikki eivät tule ajattelleeksi, että pieniltä kuulostavat erilaiset terveysmaksut kerryttävän valtava summan pitkäaikaissairaille.

Niille, joilla on pitkäaikaissairas lähipiirissä, tämä asia on kuitenkin tuttuakin tutumpi.

Osalla pienituloisista terveydenhuoltokulut muodostavat jopa yli 40 prosenttia perheen maksukyvystä.

Suuria kustannuksia sairastavalle aiheuttavat mm. lääkkeet, voiteet, terveyspalvelut ja matkat terveydenhuoltoon sekä kuntoutukseen. Yhdelle henkilölle aiheutuvia kustannuksia pyritään hillitsemään vuotuisten maksukattojen avulla. 

Maksut ovat katosta huolimatta kuitenkin monelle vähävaraiselle liikaa, eivätkä auta tarpeeksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.

Erilaisista julkisen sektorin palveluista perittävistä maksuista on kaikkiaan keskustelu liian vähän siihen nähden, että suunta on kuitenkin ollut koko ajan maksujen tasainen nousu. Tämä tasamaksupolitiikkaa osuu tietenkin kaikkein lujiten kaikkein sairaimpiin ja pienituloisimpiin.

Tässä selvästi käymässä siten, että pikkuhiljaa nousevat maksut eivät aiheuta samaa puraa, kuin mikäli nostot olisi tehty kertarysäyksellä.

Kun kuitenkin kaikki maksut ja niiden nostot ynnätään yhteen, saadaan lopputulokseksi varsin kovia lukemia.

Useat pitkäaikaissairaat ovat eläkkeellä ja elävät ns. kädestä suuhun eikä säästöjä ole kertynyt. On myös huomioitava, että vain osa lääkkeistä ja voiteista kuuluu lääkekattoon. Sairailla täysin itse maksettavaksi voivat jäädä esimerkiksi silmätipat, voiteet ja kipulääkkeet.

Reumaliitto kertoo, että heidän jäsenillään kuluu 100–1500 euroa vuodessa ei-korvattaviin lääkkeisiin ja voiteisiin ym. Esimerkiksi pelkkiin kipulääkkeisiin voi kulua 400 euroa vuodessa.

Tällä hetkellä voimassa ovat seuraavat maksukatot (Lähde: Reumaliitto):

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto on 679 euroa vuonna 2015. Tämä tarkoittaa, ettei potilaan tarvitse maksaa kalenterivuoden aikana asiakasmaksuja enempää kuin 679 euroa niistä asiakasmaksuista, jotka kuuluvat maksukaton piiriin. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun. Maksukattoon ei lasketa mukaan esimerkiksi hammashoitoa.

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 612,62 euroa vuonna 2015. Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 1,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Kaikista lääkkeistä ei makseta korvauksia.

Sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkojen maksukatto on 272 euroa, minkä täyttymisen jälkeen Kela maksaa ylittävän osan tarpeellisista matkakustannuksista kokonaan. Yhteen suuntaan tehdystä matkasta asiakkaan omavastuuosuus on 16 euroa.  

Tuemme Katri Kulmunia Keskustan puheenjohtajaksi

16.7.2019

Lista tukijoista täydentyy kohti Keskustan ylimääräistä puoluekokousta.

 

Tule mukaan!

Lue lisää
Helsingin Keskustanaiset: Katri saa koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen

15.7.2019

Katri Kulmuni onnistuu varmasti saamaan koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen, oman äänen löytämiseen ääripäitten välille. 

 

Uskon sydämestäni, että Katri Kulmuni onnistuu kokoamaan keskustasta voittajatiimin.

 

Päivi Mononen-Mikkilä

Keskustanaisten Helsingin piirin puheenjohtaja

Lue lisää
Katri Kiihtelysvaaran markkinoiden suosikki

15.7.2019

Kat­ri Kul­mu­ni oli suo­si­tuin eh­do­kas kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si kes­kus­tan Kiih­te­lyk­sen pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen Kiih­te­lys­vaa­ran ke­sä­mark­ki­noil­la te­ke­mäs­sä mie­li­pi­de­ky­se­lys­sä.

 

Kysely ei kerro val­ta­kun­nal­li­sesta kannatuksesta. Vuorenvarmasti se kertoo paljonkin pienten kylien ja sorateiden asukkaiden näkemyksestä.  

Lue lisää
Anna-Liisa Leikkola: Katri keskustan puheenjohtajaksi

12.7.2019

Mielestäni Katri Kulmuni on nuori ja pätevä nainen keskustan puheenjohtajaksi.

Nyt keskustan puheenjohtajaksi tarvitaan rohkeaa ja päättäväistä naista, joka nostaa keskustan uudelleen johtavaksi puolueeksi ja suunnannäyttäjäksi yhteiskunnassa. Siinä työssä Katri Kulmunin rinnalla tarvitaan meistä jäsenistä jokaista. Kouvolassa tavataan!

Anna-Liisa Leikkola

keskustan kunniajäsen, herastuomari

Lapua–Seinäjoki

Lue lisää
Katri Hesarin haastattelussa: Tärkeitä asioita meille ovat keskustassa ovat alueellinen tasa-arvo, sopusointu luonnon kanssa, yritteliäisyys sekä yhteiskunnan turvaverkko

6.7.2019

Katri Kulmuni, jos sinut valittaisiin keskustan puheenjohtajaksi, mihin suuntaan veisit puoluetta?

”Menisimme syvemmälle keskustaan. En varmaan siirtäisi yhtään mihinkään, vaan korostaisimme keskustalle tärkeitä asioita.”

Lue lisää
Kauppalehti: Kulmuni innostuu vähähiilisestä teknologiasta – ”Ratkaisut löytyvät ajan kuluessa”

4.7.2019

Kulmunin sydäntä lähellä on etenkin vähähiilinen teknologia.

”Vähähiilisyys innostaa minua ihan valtavasti. Meillä ei kaikilta osin ole vielä skaalattavaa teknologiaa sen osalta. Uskon kuitenkin, että ratkaisut löytyvät ajan kuluessa.”

Kulmuni haluaa luoda ihmisille toivoa, että ilmastonmuutos pystytään pitämään aisoissa.

”Ihmiskunta on aina pystynyt ratkaisemaan ne kaikkein kimuranteimmatkin ongelmat. Pystymme hoitamaan myös tämän.”

 

Kuva: Timo Haapala

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

”Katri on vankkumaton pohjoisen puolesta puhuja sekä alueiden vahva puolustaja, joka uskoo parempaan tulevaisuuteen. Osaavana ja päämäärätietoisena naisena Katrista tulee loistava kansanedustaja.”