6.2.2015

Suomenmaan juttu - Kulmuni: Työntekoon pitää kannustaa

Suomenmaan toimittaja Meri Alaranta-Saukko tarttui tärkeään aiheeseen.

Nuorisotyöttömyys ei tule silmäänkääntötempuilla taittumaan. Nuorisotakuusta huolimatta koulutuksesta on leikattu eniten siellä, missä nuorisotyöttömyys on erityisen syvää.

Tilanne edellyttää aivan uudenlaisia toimia: yksi perimmäisistä syistä on se, että nykyinen sosiaaliturva painaa toimettomuuteen, eikä kannusta ottamaan vastaan lyhytaikaista työtä.

Kuntapäättäjänä Torniossa vaikuttava Katri Kulmuni (kesk.) pitää nykyhallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa nuorisotakuuta silmänkääntötemppuna.

– Koulutuksesta on leikattu eniten siellä, missä nuorisotyöttömyys on vaikea ongelma. Jos nuori ei pääse opiskelemaan, pohja työelämältä on poissa, hän sanoo.

Työssään henkilöstövuokrausfirmassa hän on nähnyt senkin, että työnhakijoita ei ole, vaikka paikkoja tarjotaan.

Yksi selitys on passivoiva sosiaaliturva, joka ei kannusta ottamaan vastaan lyhytaikaistatyötä.

– Byrokratia on kova. Tukien palautusuhka pelottaa. Ei jakseta ajatella, että pienikin työ auttaa eteenpäin, Kulmuni pohtii.

Sosiaaliturva kaipaa hänen mielestään remonttia.

– Juha Sipilänkin ehdottama perustulomalli voisi toimia. Työn tekemiseen pitää kannustaa.

 

LAPIN TE-toimiston johtaja Marja Perälä ei niele ajatusta nuorisotakuun epäonnistumisesta yksiselitteisenä totuutena.

– Ei voi tietää, mikä tilanne olisi ilman sitä. Ainakin me olemme resursoineet nuorten työllisyyden hoitoon. Usein taantumassa nuorten työllistyminen vaikeutuu.

Lapissa nuorisotyöttömyys onkin kasvanut viime aikoina loivemmin kuin muualla.

Tilanne tosin vaihtelee maakunnan eri osissa.

Koulutuksesta on leikattu eniten siellä, missä nuorisotyöttömyys on vaikea ongelma.

 

HÄN TOTEAA, että nuorisotakuun toteutumisen kannalta työelämävalmennuksen ja harjoittelun poistuminen keinovalikoimasta oli harmillinen asia.

Vastavalmistuneet nuoret työllistyivät niiden kautta hyvin myös tukijakson jälkeen.

– Lakimuutoksen taustalla oli työmarkkinajärjestöjen painostus, Perälä sanoo.

Lapissa Sanssi-kortin saaneiden palkkatukipäätöksiä tehtiin alle viime vuonna 640, mikä on Perälästä hyvä tulos.

Olennaista Perälään mielestä olisi, että yritykset saataisiin lähtemään mukaan nuorten työllistämiskampanjaan.

TE-TOIMISTOISSA on käynyt myllerrys yhtä aikaa nuorisotakuun kanssa. Säästöt ovat aiheuttaneet henkilöstövähennyksiä ja esimerkiksi tapaamiset kasvokkain ovat vähentyneet.

Tutkimusten perusteella nuoret kuitenkin kaipaavat nimenomaan henkilökohtaista palvelua.

Perälän mukaan sitä on tarjolla puhelimen ja kuvallisen etäyhteyden kautta.

– Jos nuoren kohtaaminen kasvokkain tuottaa lisäarvoa, se järjestetään, hän sanoo.

Nuorten työllisyyden hoitoon tarvitaan Perälän mukaan uudenlaista kumppanuutta eri tahojen välillä.

– Nuorisotakuuta ei voida toimeenpanna vain TE-toimiston voimin. Yhteistyötä tarvitaan yli hallinnonrajojen.

 

Meri Alaranta-Saukko

Suomenmaa

Katrista matkan varrella sanottua

”On ollut suuri puute, ettei viime vaaleissa valittu ketään Meri-Lapista Arkadianmäessä. Katrin läpimeno jäi vain 276 äänen päähän. Katri on ottanut kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävät nopeasti haltuun. Katri on valmis edustamaan meitä myös eduskunnassa. Nyt ei jätetä Katria varalle!”