25.5.2016

Suomenmaan blogi: Kilpailukyky ei ole arvo

Kilpailukyky on mittari, ei arvo. Mikäli maamme on kilpai­lu­ky­kyinen, käyvät tuotteemme paremmin kaupaksi maailmalle. Saamme työtä ja vaurautta, jolla voimme omista arvoistamme lähtevää yhteiskuntaa rakentaa.

Väärin toimitaan, jos haemme kilpailukykyä toimilla, jotka ovat arvojemme ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme vastaisia. Me keskus­ta­laiset haluamme, että talouskasvu on kaikin puolin kestävää.

Pääministeri Juha Sipilän keskustan puolu­e­val­tuus­tossa pitämästä hajaut­ta­mis­pu­heesta nousi kansallinen keskustelu.

Keskit­tä­mi­si­de­o­lo­gian kannattajat tyrmäsivät puheen oitis. Hajauttaminen ei kuulemma paranna kilpailukykyä, vaan päinvastoin.

Etenkin vihreät julis­tau­tuivat kilpailukyvyn ylipapeiksi. Kilpailukyvyn nimissä meidän olisi kaikkien muutettava suuriin, tiheästi asuttuihin kaupunkeihin. Suomesta ilmeisesti vain Helsinki täyttää nämä kriteerit.

TÄMÄ on omalaatuinen puheenvuoro juuri vihreiden suunnasta. Jos ajattelemme, että kilpailukyky on kaiken muun yli menevä arvo, voisimme alkaa kysee­na­lais­ta­maan esimerkiksi sellaisia yhteisesti sovittuja asioita kuten ympä­ris­tö­normit ja luon­non­suo­jelu. Selkeä haitta kilpai­lu­ky­vylle, halvemmaksi tulee kun ei tarvitse turhaan näihin rahaa laittaa.

Entä eläinten hyvinvointi, selvä haitta kilpai­lu­ky­vylle. Työhy­vin­vointi. Tulee kalliiksi, haitta kilpai­lu­ky­vylle, parempi laittaa raihnaiset vaihtoon. Ranuan mummojen hoitaminen nyt ainakin rasittaa kilpai­lu­ky­ky­ämme.

Varhais­kas­vatus ja koulukin maksavat, ei niitä varmaan ole järkevää tarjota ainakaan ilmaiseksi ja kaikille. Siellähän voi olla oppi­mis­ha­lut­tomia häiriköitä mukana.

Kilpailukyvyn nostaminen päämääräksi ja arvoksi johtaa harhaiselle tielle ja talouden ylivaltaan. Olen yllättynyt, että juuri osa vihreistä on lähtenyt tällaiselle linjalle.

Kilpailukyvyn nostaminen päämääräksi johtaa harhaiselle tielle ja talouden ylivaltaan.

SUOMESSA hoidetaan maaseudun mummot julkisin varoin, koska se on inhimillistä.

Suomessa jokainen lapsi asuinpaikasta riippumatta pääsee kouluun, koska tasa-arvoinen yhteiskunta kasvaa vauraaksi.

Suomessa halutaan säännellä ympäristön kuormitusta ja jättää myös alueita koske­mat­to­miksi, koska haluamme, että tulevat sukupolvet saavat nauttia maailman puhtaimmasta ilmasta ja hyvinvoivasta luonnosta.

Suomessa eläinten hyvinvointi on korkealla tasolla, koska kukaan meistä ei hyväksy rääkkäystä eikä viattomille eläimille aiheutettua kärsimystä.

Suomessa on omaa ruoan­tuo­tantoa, jotta kriisin sattuessa emme jäisi pelkästään muiden avun varaan.

KILPAILUKYKY on mittari, ei päämäärä. Koetamme olla mahdol­li­simman tehokkaita ja moderneja pysyäksemme muuttuvan maailman menossa ja ollaksemme mielellään askel edellä.

Mikäli maamme on kilpai­lu­ky­kyinen, käyvät tuotteemme paremmin kaupaksi maailmalle. Saamme työtä ja vaurautta, jolla voimme omista arvoistamme lähtevää yhteiskuntaa rakentaa.

Väärin toimitaan, jos haemme kilpailukykyä toimilla, jotka ovat arvojemme ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme vastaisia.

TÄMÄN vuoksi me keskus­ta­laiset haluamme, että talouskasvu on kaikin puolin kestävää. Tältä vahvalta pohjalta on talouskasvua ja kilpailukykyä haettava ja etsittävä, myös maaseudulta, jossa on paljon kasvun siemeniä.

Yksituumaisen kilpai­lu­ky­ky­mantran hokemisen sijaan on palautettava mieleen inhimilliset ja ympä­ris­töl­liset tekijät. Niissä on kyse arvoista.

Toivottavasti myös tule­vai­suu­dessa laajalla yksi­mie­li­syy­dellä Suomessa arvostetaan tasa-arvoista ja oikeu­den­mu­kaista yhteiskuntaa. Ei siksi, että se olisi yksin kilpai­lu­ky­ky­te­kijä, vaan siksi, että haluamme jokaiselle mahdol­li­suuden rakentaa tätä maata.

Lapin yliopistoon tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajakoulutus

19.3.2023

Opettajien ammattijärjestön Lapin piirin vaalipaneelissa 17.3. otin kantaa vaka-opettajien koulutukseen.

 

Lue lisää
Lapin elinkeinot rinnakkain

18.3.2023

Lappi on valtavan monipuolinen. On koskematonta erämaata ja Suomen suurimpia luonnonsuojelualueita.

Samalla väkiluku on hiljalleen laskenut vuosikymmeniä.

Suunnan kääntäminen onnistuu vain työn kautta.

Lappi elää niin teollisuudesta, matkailusta, maa- ja metsätaloudesta, poroista, rajakaupasta.

Meidän tehtävä on yhdistää tämä kaikki.

Tehdään työtä, jotta Lappi tarjoaa elämisen edellytykset tulevillekin sukupolville.

Lue lisää
Eduskuntavaalivideo: Lapin sitkeää tekoa

15.3.2023

Uskallan väittää, että Lappiin liittyvissä asioissa minua ei viilata linssiin. Teollisuutta puolustan ja osaan puolustaa lujaa, matkailua edistän, tajuan talouden ja luonnon reunaehdot. Osaan ottaa turpaankin. Sekin on politiikassa yllättävän tärkeä taito. Vaikeina hetkinä ei pidä jäädä maahan makaamaan, vaan sieltä on aina noustava. Osalle varmasti ärsytykseen asti puolustan kotimaakuntani ihmisten oikeutta elämäntapaansa, koulutukseen ja työllisyysmahdollisuuksiin. Tällä linjalla aion jatkaa, jos kansa suo. Sie päätät, jatkuuko työ.

Lue lisää
Laitetaan uutta putkeen Lapin liikennehankkeiden puolesta!

10.3.2023

Yhteistyöllä olemme saaneet monia tärkeitä Lapin hankkeita aikaiseksi. Valtatie 4 Oulun ja Simon välillä tulee kuntoon. Simon risteyksetkin tulevat valmiiksi. Kemin Ajoksen satama syvätään ja raide Suomesta Ruotsiin sähköistetään.

Nyt on uusien hankkeiden vuoro. Kolarin rata täytyy sähköistää, Käsivarrentie kunnostaa ja monia Itä-Lapin hankkeita saada eteenpäin.

 

Sie päätät, jatkuuko työ!

Lue lisää
Sie päätät, jatkuuko työ!

3.3.2023

Työhuoneen ovi on nyt suljettu ja kuukauden kuluttua tiedämme, saanko sen jälleen avata.

Lue lisää
Emme saa unohtaa, mitä Ukrainassa tapahtuu

24.2.2023

Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta Ukrainaan on tänään kulunut vuosi.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

”Olin Katrin kanssa kampanjatilaisuuksissa Tervolassa ja Ylitorniolla.  Se oli mukava kokemus. Katri on innokas ja sanavalmis nuori, jolla on hyvät verkostot maakunnassa ja pääkaupungissakin. Hän osaa kohdata ihmisiä ja selvittää asioita Lapin kannalta. Hänestä tulee aikaansaava edustaja Arkadianmäelle!”