8.9.2014

Suomenmaa: Kulmuni on eduskuntaan valmiimpi kuin koskaan

Suomenmaa vaalihaastatteli Katria 6.9. Ohessa Satu Itkosen tekemä juttu.

Huoli maakunnan tulevaisuudesta ja vahva halu ajaa Lapin etua.

Siinä lyhykäisyydessään syy, miksi Katri Kulmuni haluaisi tulla valituksi eduskuntavaaleissa 2015.

Paikka Arkadianmäellä oli jo lähellä, kun Kulmuni kampanjoi tietään kansanedustajaksi vuonna 2011.

– Lohi ui ohi, Kulmuni naurahtaa ja viittaa rovaniemeläiseen kansanedustajaan Markus Loheen.

HÄN myöntää, että tuolloin rannalle jäänti harmitti, mutta ei enää.

Viimeiset neljä vuotta ovat olleet hänelle antoisat.

Niihin on mahtunut opintoja ja tutkinto pietarilaisesta yliopistosta. Lisäksi gradu Lapin yliopistosta on hyväksymistä vaille valmiina.

Myös politiikasta Kulmuni on kerryttänyt lisäkokemusta. Kunnallisvaaleista nuori nainen ponnahti suoraan Tornion kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi.

Omien sanojensa mukaan hän on kansanedustajan tehtävään nyt valmiimpi kuin koskaan.

Kerättyä tietoa ja taitoa voi hyödyntää valtakunnallisesti – pohjoisen ääntä unohtamatta.

– Valtakunnan politiikka on tällä hetkellä pääkaupunkiseutukeskeistä. Etelä sanelee liikaa pohjoisen tekemisiä.

Olemmeko tehneet riittävästi hajautetun yhteiskunnan puolesta?

Kansanedustajaehdokas Katri Kulmuni (kesk.)

KANSANEDUSTAJAEHDOKAS pohtii, onko keskustakin menettänyt viime vuosina teräänsä työssään haja-asutusalueiden hyväksi.

– Olemmeko tehneet riittävästi hajautetun yhteiskunnan puolesta, puolustaneet riittävästi alueita ja pyrkineet kehittämään niitä?

Kulmunin mielestä puolue ei ole pystynyt riittävän selvästi kertomaan keskittämisen aiheuttamista haittapuolista.

– Suurissa kaupungeissa on etenkin keskittymisestä johtuvia haasteita, ja ne poikkeavat pohjoisen tai muiden syrjäseutujen ongelmista.

KULMUNIN mukaan keskusta on haluttu nähdä säilyttäjän, mutta myös uudistajan roolissa.

– Jossakin vaiheessa uudistamisesta on kuitenkin tullut keskittämistä.

Sote- ja kuntauudistus vaativat hänen mukaansa keskustalta uudenlaista ryhdistäytymistä.

– Elämisen edellytykset pitää pystyä säilyttämään kaikkialla. Palveluja on kehitettävä. Muutama kiertävä bussi sinne tänne ei kuitenkaan riitä.

SANOMATTAKIN lienee selvää, että myös nuoren naisen vaaliteemat kumpuavat Lapin luonnosta, sen arvoista ja pohjoisen elämän haasteista.

– Luonnonvaroista voi hyötyä koko kansakunta, mutta meidät jätetään tänne alueille heitteille.

Kulmuni painottaa, että valtiolla täytyy Lapin luonnonvarojen hyödyntämisen ohella olla myös velvoitteita.

– Se ei voi olla vain omistajapolitiikkaa, jolla tahkotaan mahdollisimman suurta voittoa. Siihen liittyy aina myös huolehtiminen alueen sosiaalisista ja ympäristöasioista.

Luonnonvaroista voi hyötyä koko kansakunta, mutta meidät jätetään tänne alueille heitteille.

Kansanedustajaehdokas Katri Kulmuni (kesk.)

JA JOS puhutaan pohjoisesta, on puhuttava myös rajaseudusta.

– Suomessa kansainvälisyydestä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä kauppaa ja toimintaa Helsingistä etelään päin. Meillä kansainvälisyys suuntautuu Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle, Kulmuni muistuttaa.

Torniojokilaakso on hänen mukaansa yhtenäistä aluetta, jossa ihmiset liikkuvat vilkkaasti rajojen yli.

– Silti liiketoiminnassa on vieläkin paljon käytännön esteitä, jotka tuottavat yrittäjille hankaluuksia. Esimerkiksi rekkojen painorajoitusten kanssa on ollut ongelmia.

ALUEEN asukkaat ovat tottuneet myös lukuisiin muihin käytännön ongelmiin.

– Jos esimerkiksi opiskelet ammattikoulussa Kolarissa, et voi työskennellä oppisopimuksella Pajalassa.

Kulmuni ei voi ymmärtää, miten kahdessa samankaltaisessa EU-maassa voi olla tyystin erilaiset säännökset.

NUOREN ehdokkaan mukaan Ruotsissa ja Norjassa pohjoista arvostetaan, toisin kuin Suomessa.

Esimerkiksi Ruotsin pohjoisimman maakunnan väkiluku kasvoi viime vuonna.

Sama kehitys on näkyvissä myös Pohjois-Norjassa. Samaa ei voi sanoa kotimaasta, jossa väki valuu pakotettuna virtana pois Lapin perukoilta.

– Suomessa keskustelu arktisuudesta on kiva strateginen linjaus, joka näkyy korulauseissa ja juhlapuheissa. Käytännössä ei tehdä sellaisia politiikkatekoja, jotka edistäisivät Pohjois-Suomen vaikuttavuuden kasvua.

Kulmunin mukaan panostuksia pohjoiseen kaivataan kipeästi. Esimerkiksi taistelu lentokenttien säilyttämisestä on iänikuinen ongelma.

– Ruotsissa on tehty valtavat julkiset raideinvestoinnit. Siellä nähdään, että pohjoisesta on muutakin kuin geopoliittista hyötyä. Lisäksi siellä on isoja valtionyhtiöitä.

Satu Itkonen

Suomenmaa

Tuemme Katri Kulmunia Keskustan puheenjohtajaksi

16.7.2019

Lista tukijoista täydentyy kohti Keskustan ylimääräistä puoluekokousta.

 

Tule mukaan!

Lue lisää
Katri Kiihtelysvaaran markkinoiden suosikki

15.7.2019

Kat­ri Kul­mu­ni oli suo­si­tuin eh­do­kas kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si kes­kus­tan Kiih­te­lyk­sen pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen Kiih­te­lys­vaa­ran ke­sä­mark­ki­noil­la te­ke­mäs­sä mie­li­pi­de­ky­se­lys­sä.

 

Kysely ei kerro val­ta­kun­nal­li­sesta kannatuksesta. Vuorenvarmasti se kertoo paljonkin pienten kylien ja sorateiden asukkaiden näkemyksestä.  

Lue lisää
Helsingin Keskustanaiset: Katri saa koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen

15.7.2019

Katri Kulmuni onnistuu varmasti saamaan koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen, oman äänen löytämiseen ääripäitten välille. 

 

Uskon sydämestäni, että Katri Kulmuni onnistuu kokoamaan keskustasta voittajatiimin.

 

Päivi Mononen-Mikkilä

Keskustanaisten Helsingin piirin puheenjohtaja

Lue lisää
Anna-Liisa Leikkola: Katri keskustan puheenjohtajaksi

12.7.2019

Mielestäni Katri Kulmuni on nuori ja pätevä nainen keskustan puheenjohtajaksi.

Nyt keskustan puheenjohtajaksi tarvitaan rohkeaa ja päättäväistä naista, joka nostaa keskustan uudelleen johtavaksi puolueeksi ja suunnannäyttäjäksi yhteiskunnassa. Siinä työssä Katri Kulmunin rinnalla tarvitaan meistä jäsenistä jokaista. Kouvolassa tavataan!

Anna-Liisa Leikkola

keskustan kunniajäsen, herastuomari

Lapua–Seinäjoki

Lue lisää
Katri Hesarin haastattelussa: Tärkeitä asioita meille ovat keskustassa ovat alueellinen tasa-arvo, sopusointu luonnon kanssa, yritteliäisyys sekä yhteiskunnan turvaverkko

6.7.2019

Katri Kulmuni, jos sinut valittaisiin keskustan puheenjohtajaksi, mihin suuntaan veisit puoluetta?

”Menisimme syvemmälle keskustaan. En varmaan siirtäisi yhtään mihinkään, vaan korostaisimme keskustalle tärkeitä asioita.”

Lue lisää
Keskustan kentän suosikki puheenjohtajaksi on Ilta-Sanomien kyselyssä elinkeinoministeri Katri Kulmuni

4.7.2019

Kulmunia tehtävään kannatti yhteensä 40,7 prosenttia vastanneista. IS lähetti kyselyn 708 keskustan kenttävaikuttajalle ja siihen vastasi 300 henkilöä. 

 

Kyselyyn vastanneet ovat keskustan paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirihallitusten sekä keskustanaisten ja keskustanuorten johdon jäseniä.
 

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Katrin positiivisuus ja tekemisen meininki on tarttuvaa. Katrin rehellisyys ja reiluus iskee pohjalaiseen sydämeen."