28.2.2015

Simossa energia-asioita puimassa

Lauantai-iltaa vietin Simossa Lounaskahvila Helmessä. Simoon liittyy vahvasti energia-asiat.

Perinteinen turve- ja metsäenergiapitäjä on ydinvoiman livettyä Pyhäjoelle panostanut myös tuulivoimaan.

Simoon liittyy vääjäämättä metsään ja energiaan liittyviä asiat. 

Haluan nostaa esiin oikean energiapolitiikan valuvian. Pohjois-Suomen asioista päätetään yhä useammin niiden toimesta, joita päätösten seuraukset eivät suoraan koske.

Näin on ollut korostetusti kuluneella hallituskaudella. Etelä-Suomen kaupungeista kannatuksensa ammentavat Vihreät saivat Kataisen hallituksessa kokoonsa nähden liian suuren painoarvon. Erityisesti kaksi hallituksen lakihanketta tulisi arvioida mitä pikimmiten uudelleen.

Ensinnäkin turpeen luvituksesta on vaikeutettu kohtuuttomasti luonnonarvojen perusteella. Nyt voimaantulleen ympäristönsuojelulain vain vähän ojitettuja soita ei voisi avata turvetuotantoon kuin aivan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kuitenkin juuri Lapissa on valtava määrä näitä osin ojitettuja soita. Etelä-Suomessa nämä ovat harvinaisia ja laki siellä siten varmasti perustellumpi.

Toiseksi eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä laki, joka uhkaa puolittaa metsähakkeen tuen puoleen osasta metsästä tulevasta hakkeesta. Tuki tarvitaan nostamaan kotimainen metsähake tuontikivihiilen edelle. Uudistuksen jälkeen täyttä tukea saisi vain sellainen jae, jolle ei edes teoriassa ole muuta käyttöä kuin polttaminen. Juuri Lapissa on valtavat harvennushakkuurästit.

Molemmat lait on säädetty Etelä-Suomea varten Lapin erityisolosuhteet sivuuttaen. Järjestelmät saattavat Suomen mittakaavassa olla perusteltuja, mutta Lapin näkökulmasta kyyti on ollut kylmää.

Yhdet ja samat säännöt eivät toimi Etelä-Suomessa ja Lapissa. Tämä myöntämällä Lapin olosuhteet olisi kaikissa näissä edellä mainituissa tapauksissa voitu huomioida. Nyt Lapin luonnonvaroja ei siinä määrin saada koko maata hyödyttävään käyttöön, kuin olisi mahdollista. 

Tuemme Katri Kulmunia Keskustan puheenjohtajaksi

16.7.2019

Lista tukijoista täydentyy kohti Keskustan ylimääräistä puoluekokousta.

 

Tule mukaan!

Lue lisää
Helsingin Keskustanaiset: Katri saa koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen

15.7.2019

Katri Kulmuni onnistuu varmasti saamaan koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen, oman äänen löytämiseen ääripäitten välille. 

 

Uskon sydämestäni, että Katri Kulmuni onnistuu kokoamaan keskustasta voittajatiimin.

 

Päivi Mononen-Mikkilä

Keskustanaisten Helsingin piirin puheenjohtaja

Lue lisää
Katri Kiihtelysvaaran markkinoiden suosikki

15.7.2019

Kat­ri Kul­mu­ni oli suo­si­tuin eh­do­kas kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si kes­kus­tan Kiih­te­lyk­sen pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen Kiih­te­lys­vaa­ran ke­sä­mark­ki­noil­la te­ke­mäs­sä mie­li­pi­de­ky­se­lys­sä.

 

Kysely ei kerro val­ta­kun­nal­li­sesta kannatuksesta. Vuorenvarmasti se kertoo paljonkin pienten kylien ja sorateiden asukkaiden näkemyksestä.  

Lue lisää
Anna-Liisa Leikkola: Katri keskustan puheenjohtajaksi

12.7.2019

Mielestäni Katri Kulmuni on nuori ja pätevä nainen keskustan puheenjohtajaksi.

Nyt keskustan puheenjohtajaksi tarvitaan rohkeaa ja päättäväistä naista, joka nostaa keskustan uudelleen johtavaksi puolueeksi ja suunnannäyttäjäksi yhteiskunnassa. Siinä työssä Katri Kulmunin rinnalla tarvitaan meistä jäsenistä jokaista. Kouvolassa tavataan!

Anna-Liisa Leikkola

keskustan kunniajäsen, herastuomari

Lapua–Seinäjoki

Lue lisää
Katri Hesarin haastattelussa: Tärkeitä asioita meille ovat keskustassa ovat alueellinen tasa-arvo, sopusointu luonnon kanssa, yritteliäisyys sekä yhteiskunnan turvaverkko

6.7.2019

Katri Kulmuni, jos sinut valittaisiin keskustan puheenjohtajaksi, mihin suuntaan veisit puoluetta?

”Menisimme syvemmälle keskustaan. En varmaan siirtäisi yhtään mihinkään, vaan korostaisimme keskustalle tärkeitä asioita.”

Lue lisää
Keskustan kentän suosikki puheenjohtajaksi on Ilta-Sanomien kyselyssä elinkeinoministeri Katri Kulmuni

4.7.2019

Kulmunia tehtävään kannatti yhteensä 40,7 prosenttia vastanneista. IS lähetti kyselyn 708 keskustan kenttävaikuttajalle ja siihen vastasi 300 henkilöä. 

 

Kyselyyn vastanneet ovat keskustan paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirihallitusten sekä keskustanaisten ja keskustanuorten johdon jäseniä.
 

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

”Katri on vankkumaton pohjoisen puolesta puhuja sekä alueiden vahva puolustaja, joka uskoo parempaan tulevaisuuteen. Osaavana ja päämäärätietoisena naisena Katrista tulee loistava kansanedustaja.”