2.1.2015

Pohjolan Sanomat: Halventunut öljy tulisi hyödyntää Lapin teiden kunnostuksessa

Pohjolan Sanomissa 2.1.2015 julkaistu mielipidekirjoitus. Nyt olisi aika tehdä, se minkä joka tapauksessa löydämme edestämme.

Halventunut öljy tulisi hyödyntää Lapin teiden kunnostuksessa
 

Liikennepolitiikan päätavoitteeksi tulisi asettaa rapautuvan tieverkoston peruskorjaus. Korjausvelkaa tulisi ottaa kiinni etupainotteisesti heti uuden hallituksen aloittaessa. Nopeaa aikataulua puoltaa korjausten keskeisen kustannustekijän eli öljyn aivan poikkeuksellisen alhainen hinta.

Suomen liikenneverkoston korjausvelan määrä on noin 2,4 miljardia euroa. Velka näkyy jo nyt meidän kaikkien arjessa. Mikäli lisärahoitusta ei tienpitoon saada, erityisesti vähäliikenteisen verkon palvelutaso laskee edelleen rajusti. 

Kyseessä on erityisesti Lapin kannalta äärimmäisen tärkeästä asiasta. Lappilaisten arkielämän turvallisuus ja sujuvuus tulee laskemaan, mikäli mm. päällysteisiin, lumiauraukseen tai yksityisteiden rahoitukseen ei saada uutta otetta. 

Ilman toimivaa liikenneverkkoa lappilaisten yritysten etäisyys muusta maailmasta kasvaa kuljetusaikojen pidetessä. Lapissa teitä päällystetään kesäisin n. 140 kilometriä, kun tarve olisi vähintään kaksinkertainen. Ruotsin panostukset valtion teiden ja rautateiden ylläpitoon ovat 2,5-kertaiset Suomeen verrattuna. 

Mahdollisuuden tieverkoston kuntotalkoille antaa alentunut öljyn maailmanmarkkinahinta. Korjausten perusteeton lykkääminen ajoittaisi korjaustyöt hyvin todennäköisesti tilanteeseen, jossa öljyn hinta on kääntynyt kasvuun.

Tilanteessa, jossa valtio velkaantuu ennätyksellistä vauhtia, tulisi miettiä tarkoin verovaran  käyttöä. Samaa on painottanut mm. ex-valtiosihteeri Raimo Sailas, jonka mukaan Suomen tulisi laittaa rahat mieluummin metsäteihin kuin Helsingin metrohankkeisiin. 

Suurista väylähankkeista olisi kasvun näkökulmasta välttämätöntä toteuttaa teollisia investointeja maahan tuovat liikennehankkeet kuten Sokli.  

Merkittävää lisärahaa perustienpitoon olisikin löydettävissä Stubbin ja Rinteen ajamista, Suomea rajusti keskittävistä suurten kaupunkien paikallisliikenteeseen jättihankkeista. Mitä pikimmiten tulisi jäädyttää valtava Pisara-hanke, jossa Helsingin paikallisjunat ohjattaisiin keskustan kattavaan valtavaan uuteen tunneliverkostoon. 

Pisara-radan on arvioitu maksavan 956 miljoonaa euroa. Liikenneministeriö arvioi kutienkin investoinnin olevan yhteiskunnalle noin 458 miljoonaa euroa tappiollisen. Hankkeen hyötysuhde on poikkeuksellisen heikko kustannusten ylittäessä lähes kaksinkertaiset hankkeen hyödyt. 

Pisara-radan varat olisi ohjattavissa koko Suomen rapautuvan tieverkoston kehittämiseen. Tämä mahdollistaisi teiden kunnostamisen halvan öljyn aikaan. 

Katri Kulmuni

Kansanedustajaehdokas, Tornio
                        

Katrista matkan varrella sanottua

"Urho Kekkosen perintöä vaalivan puolueen tulee olla aktiivinen ulkopolitttisissa kysymyksissä. Katri ymmärtää ulkopolitiikan merkityksen ja Keskustan vastuun Suomen asioiden vaalimisessa niin itään kuin länteen kansalaistemme parhaaksi."