5.10.2015

Pohjois-Suomen kansainvälisiä raideyhteyksiä kehitettävä

Kansanedustaja Katri Kulmuni on jättänyt kirjallisen kysymyksen Pohjois-Suomen raideyhteyksien kehittämisestä. Kulmuni kysyy liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriltä, minkälaisiin toimiin hallitus ryhtyy Keminmaa-Haaparanta-välin sähköistämiseksi, Kolarin radan sähköistämiseksi sekä Salla-Katalahti-radan kehittämiseksi.

-    On olemassa erinomaiset edellytykset Suomen ja Ruotsin rataverkostojen yhteen rakentamiselle. Oulun ja Luulajan välisen yhteyden teknisenä esteenä Suomen puolella on ainoastaan sähköistämistä kaipaava Keminmaan Laurilan ja Tornion välinen rataosuus, jonka pituus on noin 20 kilometriä ja investointitarve noin 10 miljoonaa euroa. Ruotsin rataverkolla liikennöivä Norrtåg Ab on jo julkisuudessa ilmaissut kiinnostuksensa Oulu-Luulaja-raideliikennettä kohtaan, Kulmuni toteaa.

Eurooppalaisesta näkökulmasta kyse on siitä, että rakennetaan valmiiksi Suomea ja Ruotsia yhdistävä Perämeren käytävä, joka on osa EU:n eurooppalaista liikenneverkkoa eli TEN-T-verkkoa.

-    Sekä VR että Liikennevirasto priorisoivat korkealle olemassaolevan raideverkoston sähköistämisen. Kolarin radan sähköistäminen palvelisi sekä matkailun että teollisuuden tarpeita, Kulmuni sanoo. 

Ruotsin raideyhteyden avaamisen ja Kolarin radan sähköistämisen lisäksi Kulmuni toivoi vastausta myös Salla-Kantalahti-radan tulevaisuudesta.

-    Vaikka moni yhteistyökuvio on nyt Venäjän kanssa jäässä, ei pidä kuitenkaan luopua pitkän aikavälin tavoitteista, joista yksi on Salla-Kantalahti-radan mahdollistaminen, Kulmuni sanoo. 


Lisätietoja: kansanedustaja Katri Kulmuni, 044 2555 903, katri.kulmuni@eduskunta.fi

Tuemme Katri Kulmunia Keskustan puheenjohtajaksi

16.7.2019

Lista tukijoista täydentyy kohti Keskustan ylimääräistä puoluekokousta.

 

Tule mukaan!

Lue lisää
Helsingin Keskustanaiset: Katri saa koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen

15.7.2019

Katri Kulmuni onnistuu varmasti saamaan koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen, oman äänen löytämiseen ääripäitten välille. 

 

Uskon sydämestäni, että Katri Kulmuni onnistuu kokoamaan keskustasta voittajatiimin.

 

Päivi Mononen-Mikkilä

Keskustanaisten Helsingin piirin puheenjohtaja

Lue lisää
Katri Kiihtelysvaaran markkinoiden suosikki

15.7.2019

Kat­ri Kul­mu­ni oli suo­si­tuin eh­do­kas kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si kes­kus­tan Kiih­te­lyk­sen pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen Kiih­te­lys­vaa­ran ke­sä­mark­ki­noil­la te­ke­mäs­sä mie­li­pi­de­ky­se­lys­sä.

 

Kysely ei kerro val­ta­kun­nal­li­sesta kannatuksesta. Vuorenvarmasti se kertoo paljonkin pienten kylien ja sorateiden asukkaiden näkemyksestä.  

Lue lisää
Anna-Liisa Leikkola: Katri keskustan puheenjohtajaksi

12.7.2019

Mielestäni Katri Kulmuni on nuori ja pätevä nainen keskustan puheenjohtajaksi.

Nyt keskustan puheenjohtajaksi tarvitaan rohkeaa ja päättäväistä naista, joka nostaa keskustan uudelleen johtavaksi puolueeksi ja suunnannäyttäjäksi yhteiskunnassa. Siinä työssä Katri Kulmunin rinnalla tarvitaan meistä jäsenistä jokaista. Kouvolassa tavataan!

Anna-Liisa Leikkola

keskustan kunniajäsen, herastuomari

Lapua–Seinäjoki

Lue lisää
Katri Hesarin haastattelussa: Tärkeitä asioita meille ovat keskustassa ovat alueellinen tasa-arvo, sopusointu luonnon kanssa, yritteliäisyys sekä yhteiskunnan turvaverkko

6.7.2019

Katri Kulmuni, jos sinut valittaisiin keskustan puheenjohtajaksi, mihin suuntaan veisit puoluetta?

”Menisimme syvemmälle keskustaan. En varmaan siirtäisi yhtään mihinkään, vaan korostaisimme keskustalle tärkeitä asioita.”

Lue lisää
Keskustan kentän suosikki puheenjohtajaksi on Ilta-Sanomien kyselyssä elinkeinoministeri Katri Kulmuni

4.7.2019

Kulmunia tehtävään kannatti yhteensä 40,7 prosenttia vastanneista. IS lähetti kyselyn 708 keskustan kenttävaikuttajalle ja siihen vastasi 300 henkilöä. 

 

Kyselyyn vastanneet ovat keskustan paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirihallitusten sekä keskustanaisten ja keskustanuorten johdon jäseniä.
 

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Kävin kuuntelemassa Katrin puhetta vuoden 2011 eduskuntavaalien kiertueella. Katsottiin vaimon kanssa, että tuosta saattaa tulla tosi tyär!"