27.4.2016

Pitkäjänteinen ja monimuotoinen kehitysyhteistyö on olennainen osa Suomen ulkopolitiikkaa

Tänään 27.4.2016 käytiin Eduskunnassa keskustelu Valtioneuvoston kehityspoliittisesta selonteosta. Kehityspolitiikka on olennainen osa Suomen ulkopolitiikkaa ja Suomella on siinä pitkät ja ansiokkaat perinteet. Käytin aiheesta seuraavan puheenvuoron:

"Arvoisa puhemies,

Kehityspolitiikka on olennainen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomella on pitkät perinteet vastuullisena ja osaavana kehityspolitiikan toimijana. Kehityspoliittinen selonteko avaa Suomen kehitysyhteistyön painopisteitä, jotka ovat hyvin perusteltuja, kuten ulkoasiainvaliokunta selonteosta laatimassaan mietinnössä toteaa.

1. Naisten ja tyttöjen aseman parantaminen ja heidän yhteiskunnallisen osallistumisensa tukeminen on tutkitusti yksi vakaan yhteiskuntakehityksen ja vaurastumisen edellytys. Valiokunta oikein huomauttaa, että enemmän pitäisi vielä huomioida naisiin ja tyttöihin kohdistuva syrjintä.

2. Kehitysmaiden oman talouskehityksen tukeminen on myös erittäin tärkeää yhteiskunnan kokonaiskehityksen kannalta. Tämä heijastaa myös kehityspolitiikan suurta linjaa, jossa yhä enenevässä määrin siirrytään yksisuuntaisesta suorasta raha-avusta kohti kahdenvälisiä kumppanuuksia, joissa korostuvat yhteistyö ja yhteisvastuu. Globaaliongelmat koskettavat jo nimensä perusteella sekä rikkaita että köyhiä valtioita ja vaativat yhteisiä ponnistuksia. Keskusta pitää tärkeänä, että kehitysmaiden elinkeinoja kehitetään ja siinä hyödynnetään suomalaista osaamista.

3. Yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen on yhtälailla tärkeää, ja tätä tavoitetta voidaan edistää esimerkiksi kehitysmaiden veropohjaa ja veronkantokykyä vahvistamalla, ja samalla taistelemalla korruptiota vastaan. Eilenkin keskustelussa ollut suomalainen vero-osaaminen on maailman huippua ja sille voisi olla kysyntää kehitysmaissa. Vain demokraattiset ja toimintakykyiset valtiot voivat kehittyä kestävällä tavalla.

4. Keskusta on tyytyväinen siihen, että neljänneksi painopisteeksi on valikoitunut ruokaturva, veden ja energian saatavuus sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. On oletettavaa, että edellä mainitut asiat tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä useamman konfliktin osasyy. Puute ruoasta, vedestä, energiasta ja luonnonvaroista myös ajaa ihmisiä liikkeelle.

Kehityspoliittinen selonteko ottaa oikealla tavalla huomioon kehityspolitiikan kokonaisvaltaisuuden. Se tunnustaa, että johdonmukainen kehityspolitiikka tarvitsee erilaisia elementtejä ja instrumentteja: suoraa humanitaarinen apu, perinteinen kehitysyhteistyötuki kansalaisjärjestöille ja monenkeskinen tuki esimerkiksi YK-järjestöille, tuki rauhanvälitykselle, sijoitukset Finnfundin kautta kehitysmaiden yksityisen sektorin tukemiseen.

Nämä kaikki muodostavat kokonaisuuden, jonka osat täydentävät toisiaan ja tukevat Suomen painopistealueita ja pitkän linjan tavoitteita. Finnfund esimerkiksi rahoittaa paljon uusiutuvaan energiaan keskittyviä hankkeita ja sitä kautta auttaa kehitysmaita oman energiaturvansa parantamisessa. Esimerkiksi Jordaniassa valmistuu vuoden 2016 alussa Finnfundin osittain rahoittama aurinkovoimala lähelle maailman toiseksi suurinta pakolaisleiriä. Tämä on yksi tapa antaa lähtö- ja kauttakulkumaihin, mitä pakolaiskriisissä on peräänkuulutettu.

Arvoisa puhemies,

kehitysyhteistyövarojen tämänhetkisestä niukkuudesta huolimatta Suomi tekee edelleen vaikuttavaa ja tärkeää kehitysyhteistyötä. Humanitaarisen avun tarve maailmalla on kasvanut jatkuvasti ja sen osuudesta on pyritty leikkaamaan mahdollisimman vähän. Myöskään pakolaisten vastaanottamisen kuluja ei ole otettu varsinaisesta kehitysyhteistyöstä. Pitkän linjan tavoite on edelleen YK:n tavoitteiden mukaisesti nostaa kehitysyhteistyövarat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta."

Lapin yliopistoon tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajakoulutus

19.3.2023

Opettajien ammattijärjestön Lapin piirin vaalipaneelissa 17.3. otin kantaa vaka-opettajien koulutukseen.

 

Lue lisää
Lapin elinkeinot rinnakkain

18.3.2023

Lappi on valtavan monipuolinen. On koskematonta erämaata ja Suomen suurimpia luonnonsuojelualueita.

Samalla väkiluku on hiljalleen laskenut vuosikymmeniä.

Suunnan kääntäminen onnistuu vain työn kautta.

Lappi elää niin teollisuudesta, matkailusta, maa- ja metsätaloudesta, poroista, rajakaupasta.

Meidän tehtävä on yhdistää tämä kaikki.

Tehdään työtä, jotta Lappi tarjoaa elämisen edellytykset tulevillekin sukupolville.

Lue lisää
Eduskuntavaalivideo: Lapin sitkeää tekoa

15.3.2023

Uskallan väittää, että Lappiin liittyvissä asioissa minua ei viilata linssiin. Teollisuutta puolustan ja osaan puolustaa lujaa, matkailua edistän, tajuan talouden ja luonnon reunaehdot. Osaan ottaa turpaankin. Sekin on politiikassa yllättävän tärkeä taito. Vaikeina hetkinä ei pidä jäädä maahan makaamaan, vaan sieltä on aina noustava. Osalle varmasti ärsytykseen asti puolustan kotimaakuntani ihmisten oikeutta elämäntapaansa, koulutukseen ja työllisyysmahdollisuuksiin. Tällä linjalla aion jatkaa, jos kansa suo. Sie päätät, jatkuuko työ.

Lue lisää
Laitetaan uutta putkeen Lapin liikennehankkeiden puolesta!

10.3.2023

Yhteistyöllä olemme saaneet monia tärkeitä Lapin hankkeita aikaiseksi. Valtatie 4 Oulun ja Simon välillä tulee kuntoon. Simon risteyksetkin tulevat valmiiksi. Kemin Ajoksen satama syvätään ja raide Suomesta Ruotsiin sähköistetään.

Nyt on uusien hankkeiden vuoro. Kolarin rata täytyy sähköistää, Käsivarrentie kunnostaa ja monia Itä-Lapin hankkeita saada eteenpäin.

 

Sie päätät, jatkuuko työ!

Lue lisää
Sie päätät, jatkuuko työ!

3.3.2023

Työhuoneen ovi on nyt suljettu ja kuukauden kuluttua tiedämme, saanko sen jälleen avata.

Lue lisää
Emme saa unohtaa, mitä Ukrainassa tapahtuu

24.2.2023

Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta Ukrainaan on tänään kulunut vuosi.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

”Olen asunut pitkään Torniossa ja tunnen sekä alueen että Katrin. Voin lämpimästi suositella osaavaa, reipasta ja kuuntelevaa Katria”