27.4.2016

Pitkäjänteinen ja monimuotoinen kehitysyhteistyö on olennainen osa Suomen ulkopolitiikkaa

Tänään 27.4.2016 käytiin Eduskunnassa keskustelu Valtioneuvoston kehityspoliittisesta selonteosta. Kehityspolitiikka on olennainen osa Suomen ulkopolitiikkaa ja Suomella on siinä pitkät ja ansiokkaat perinteet. Käytin aiheesta seuraavan puheenvuoron:

"Arvoisa puhemies,

Kehityspolitiikka on olennainen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomella on pitkät perinteet vastuullisena ja osaavana kehityspolitiikan toimijana. Kehityspoliittinen selonteko avaa Suomen kehitysyhteistyön painopisteitä, jotka ovat hyvin perusteltuja, kuten ulkoasiainvaliokunta selonteosta laatimassaan mietinnössä toteaa.

1. Naisten ja tyttöjen aseman parantaminen ja heidän yhteiskunnallisen osallistumisensa tukeminen on tutkitusti yksi vakaan yhteiskuntakehityksen ja vaurastumisen edellytys. Valiokunta oikein huomauttaa, että enemmän pitäisi vielä huomioida naisiin ja tyttöihin kohdistuva syrjintä.

2. Kehitysmaiden oman talouskehityksen tukeminen on myös erittäin tärkeää yhteiskunnan kokonaiskehityksen kannalta. Tämä heijastaa myös kehityspolitiikan suurta linjaa, jossa yhä enenevässä määrin siirrytään yksisuuntaisesta suorasta raha-avusta kohti kahdenvälisiä kumppanuuksia, joissa korostuvat yhteistyö ja yhteisvastuu. Globaaliongelmat koskettavat jo nimensä perusteella sekä rikkaita että köyhiä valtioita ja vaativat yhteisiä ponnistuksia. Keskusta pitää tärkeänä, että kehitysmaiden elinkeinoja kehitetään ja siinä hyödynnetään suomalaista osaamista.

3. Yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen on yhtälailla tärkeää, ja tätä tavoitetta voidaan edistää esimerkiksi kehitysmaiden veropohjaa ja veronkantokykyä vahvistamalla, ja samalla taistelemalla korruptiota vastaan. Eilenkin keskustelussa ollut suomalainen vero-osaaminen on maailman huippua ja sille voisi olla kysyntää kehitysmaissa. Vain demokraattiset ja toimintakykyiset valtiot voivat kehittyä kestävällä tavalla.

4. Keskusta on tyytyväinen siihen, että neljänneksi painopisteeksi on valikoitunut ruokaturva, veden ja energian saatavuus sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. On oletettavaa, että edellä mainitut asiat tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä useamman konfliktin osasyy. Puute ruoasta, vedestä, energiasta ja luonnonvaroista myös ajaa ihmisiä liikkeelle.

Kehityspoliittinen selonteko ottaa oikealla tavalla huomioon kehityspolitiikan kokonaisvaltaisuuden. Se tunnustaa, että johdonmukainen kehityspolitiikka tarvitsee erilaisia elementtejä ja instrumentteja: suoraa humanitaarinen apu, perinteinen kehitysyhteistyötuki kansalaisjärjestöille ja monenkeskinen tuki esimerkiksi YK-järjestöille, tuki rauhanvälitykselle, sijoitukset Finnfundin kautta kehitysmaiden yksityisen sektorin tukemiseen.

Nämä kaikki muodostavat kokonaisuuden, jonka osat täydentävät toisiaan ja tukevat Suomen painopistealueita ja pitkän linjan tavoitteita. Finnfund esimerkiksi rahoittaa paljon uusiutuvaan energiaan keskittyviä hankkeita ja sitä kautta auttaa kehitysmaita oman energiaturvansa parantamisessa. Esimerkiksi Jordaniassa valmistuu vuoden 2016 alussa Finnfundin osittain rahoittama aurinkovoimala lähelle maailman toiseksi suurinta pakolaisleiriä. Tämä on yksi tapa antaa lähtö- ja kauttakulkumaihin, mitä pakolaiskriisissä on peräänkuulutettu.

Arvoisa puhemies,

kehitysyhteistyövarojen tämänhetkisestä niukkuudesta huolimatta Suomi tekee edelleen vaikuttavaa ja tärkeää kehitysyhteistyötä. Humanitaarisen avun tarve maailmalla on kasvanut jatkuvasti ja sen osuudesta on pyritty leikkaamaan mahdollisimman vähän. Myöskään pakolaisten vastaanottamisen kuluja ei ole otettu varsinaisesta kehitysyhteistyöstä. Pitkän linjan tavoite on edelleen YK:n tavoitteiden mukaisesti nostaa kehitysyhteistyövarat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta."

Katri haluaa koko kentän mukaan ohjelmatyöhön

11.8.2019

Puheenjohtajaehdokas Kulmuni haluaa uudistaa puolueen työtapoja. Hän pitää Keskustan menestyksen kannalta keskeisenä ohjelmatyön merkitystä.

– Tarvitsemme vastauksia ja linjauksia aikamme ilmiöihin. Haluan koota ne laajassa yhteystyössä jäsenten kanssa, Kulmuni sanoo ja nostaa kaksi esimerkkiä.

Ensinnäkin tarvitsemme ohjelman tasapainoisen Suomen kehittämiselle, joka huomioi niin kaupungeissa tapahtuvan eriarvoistumisen kuin alueelliset kysymykset.

Toiseksi tarvitsemme ympäristöön ja ilmastonmuutoksen torjuntaan Suomen taloutta ja luontoa turvaavat keinot. Ilmastonmuutoksen torjunnassa on kyse ennen kaikkea oikeiden ja vaikuttavien keinojen esittämisestä, ei siitä onko muutos tulossa vai ei. 

Lue lisää
YLE: Keskustaa on vaivannut puhumattomuuden kulttuuri, sanoo puheenjohtajaksi pyrkivä Katri Kulmuni – "Meidän pitäisi luoda ihmisille toivoa"

10.8.2019

– Ehkä meillä on ollut pidemmän aikaa sellainen puhumattomuuden kulttuuri, Kulmuni sanoo.

– Jossain vaiheessa isoista jännitteistä tuli taakka ja rasite. Eikä tämä ole vain viimeisten vuosien, vaan koko 2000-luvun ongelma.

Sen hän haluaisi muuttaa. Siksi Kulmuni ilmoitti kesäkuussa tavoittelevansa puolueen puheenjohtajan paikkaa. Viikko sitten hän kertoi kampanjoivansa toivon puolesta.

– Sama epätoivo, joka vaivaa keskustaa, vaivaa myös monia suomalaisia, Kulmuni selittää.

– Meillä on paljon huolia ja murheita erilaisista asioista. Toisia ahdistaa ilmastonmuutos, jotkut pelottelevat maahanmuutolla. Mutta keskustan pitäisi luoda ihmisille toivoa ja tarjota ratkaisuja. Ei kaikki ole niin toivotonta kuin miltä näyttää.

Lue lisää
Tilaa Katrin tukijalehti kotiisi

9.8.2019

Tilaa Katrin tukijoiden kirjoittama lehti maksutta kotiisi. 

 

Katri on noussut verrattain lyhyessä ajassa Suomen politiikan kärkitehtäviin. Nyt, kun hän on ehdokkaana Keskustan puheenjohtajaksi, monet ovat alkaneet kysellä – mikä tuo nuori nainen oikein on.

 

Tästä lehdestä voit lukea tukijoiden näkemyksen. 

Lue lisää
Jo 700 tukijaa mukana Katrin kampanjassa

2.8.2019

Katri Kulmuni julkisti 700 tukijan listan ja haluaa uudistaa osallisuuden puolueeseen. Puheenjohtajaehdokas aikoo toteuttaa kenttää osallistavia kyselyitä jo kampanjan aikana. Tilaa uutiskirje niin pääset mukaan vastaamaan! 

Lue lisää
Keskusta nousee nuorten kautta

28.7.2019


Oli pysäyttävää lukea tutkimustuloksia, joiden mukaan keskustan nuorisokannatus on romahtanut. Kevään vaalien aikaan Keskustan ilmoitti ensisijaiseksi puoluevalinnaksi vain 6 prosenttia 18-34 -vuotiaista. Tulos on järkyttävä.

 

Tästä on tie ylöspäin. Nuoria kiinnostaa yhteiskunnalliset asiat. Toiminta puolueissa tulee tehdä houkuttelevaksi. Keskusta voi olla tässä edellekävijä. 

Lue lisää
Uutissuomalaisen haastattelu: Keskusta haluaa luoda toivoa ja ratkaisuja

27.7.2019

– Me halutaan luoda toivoa ja ratkaisuja, Kulmuni vastaa kysymykseen, miten keskustan vihreys erottuu vihreiden vihreydestä. Kulmuni sanoo, että maailmalla on paljon ahdistusta ja masennusta, mutta keskusta on edistysuskovainen liike. Se haluaa ratkaista ongelmia.

 

– Me ei haluta pudottaa kintaita ja sanoa, että kaikki toivo on mennyt. Keskusta on leimattu vähintään kerran vuosikymmenessä auringonlaskun puolueeksi, mutta nyt keskusta on Kulmunin mukaan historiansa vaikeimmassa kriisissä, mikä liittyy mm väestörakenteeseen ja huoleen nuorisokannatuksesta. Kulmuni kertoo, että puheenjohtajan tehtävänä on toivon luominen. Hän haluaa olla toivon puolella epätoivoa vastaan.

 

– Keskusta on upea kansanliike. Meidän täytyy uskoa itseemme. Jos emme usko itse tähän liikkeeseen, ei meihin usko kukaan muukaan.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Katrilla on taitoa kohdata ihminen, tietoa yhteiskunnasta sekä vahvat näkemykset maamme tulevaisuudesta."