13.4.2011

Pätkätöistä

Yksi yhteiskunnallinen epäkohta, joka on ainakin näiden vaalien keskusteluissa jäänyt liian vähälle huomiolle, on ns. epätyypillisiin työsuhteisiin liittyvät ongelmat. Tällaisia työsuhteita ovat erilaiset osa- ja määräaikaiset työsuhteet sekä vuokra- ja keikkatyöt. Näiden työsuhteiden yleisyys on lisääntynyt yhteiskunnassamme. Joidenkin ihmisten elämäntilanteeseen tällaiset työsuhteet voivat sopia eikä niiden rajoittaminen ole sinällään mikään itseisarvo. Mutta suurin osa työntekijöistä haluaisi varmasti toisenlaisten työsuhteiden pariin. 
 
Tuloja ja ansiosidonnaisia etuuksia ei näissä työsuhteissa kerry pysyviin työsuhteisiin verrattavalla tavalla, niin työuran kuin muunkin elämän suunnittelu on vaikeampaa. Vaikutus ihmisten jaksamiseen ja elämänhallintaan on suuri. Pätkätöiden perusteeton ketjutus on liian yleistä ja tähän tulee puuttua paitsi “pätkätyöläisten” sosiaaliturvan ja eläke-etuuksien parantamisella myös vaatimalla työnantajilta enemmän vastuullisuutta. Kyse on arvovalinnoista yhteiskunnassa.
 
Määräaikaisen työsopimuksen tulisi olla vain poikkeus, joka edellyttää perusteltua syytä. Perusteeton pätkätyösuhteiden ketjuttaminen on lainvastaista, mutta muistetaanko tämä tarpeeksi hyvin? Monet kaipaavat elämäänsä pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Vastuullisella työvoimapolitiikalla voidaan suuresti vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin.

Katrista matkan varrella sanottua

"Katri on todella uuden polven poliitikko. Hän on hyvin kielitaitoinen, kansainvälinen, nuoresta iästään huolimatta kokenut ja äärikeskustalainen tahtonainen Lapista – varsinaissuomalaisen- kin kelpaa tukea! Tytöttelyn ja kommentit koke- mattomuudesta saa samantien heittä romukop- paan! Katrista saamme uuden ajan aatteellisen johtajan ja raikkaat kasvot puolueellemme.”