9.5.2018

Lounais-Lapin loistavat uutiset

Kirjoitus on julkaistu kolumnina Lounais-Lappi-lehdessa 9.5.2018

Otsikko ei viittaa lehtemme hyvään tasoon, vaan Metsä Groupin ilmoitukseen mahdollisesta miljardi-investoinnista Kemiin.

Uutinen on äärimmäisen merkittävä.

Selvityksessä on nykyisen sellukattilan uusiminen tai kokonaan uuden, Äänekosken miljardi-investoinnin mukaisen biotuotetehtaan rakentaminen.

Äänekoskella vanhan sellutehtaan korvaaminen uudella merkitsee 1500 pysyvän uuden työpaikan syntymistä alueelle, etenkin puunhankintaan. Rakennusajan työllistävä vaikutus oli yli 6 000 henkilötyövuotta.

Kemin sijainti on hyvä. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Pohjois-Suomen nykyiset hakkuut alittavat suurimman mahdollisen kestävän hakkuutason peräti 6,5 miljoonalla kuutiolla. Meillä on valtavat hoitorästit ja metsämme ovat tällä hetkellä alikäytöllä.

Lottovoitto olisi, mikäli tukit saataisiin sahoille, kuitupuu uuteen biotuotehtaaseen ja energiapuu Kaidin biojalostamoon.

Jatkojalostus toimii täällä. Sellusta tehdään Kemissä kartonkia ja paperia. Tervolassa on kaksi sahaa, joista saadaan tavaraa talotehtaille.

Voivatko sekä Metsä Groupin että Kaidin hanke toteutua yhtä aikaa, jää nähtäväksi. Se voi olla mahdollista, mikäli Kaidi arvioi energiapuun riittävän ilman, että järeämpää sellupuuta tarvittaisiin.

PIDÄN VARSIN todennäköisenä, että Kemiin saadaan lähivuosina jompikumpi näistä miljardi-investoinneista. Metsä Groupilla on sekä kyky että halu investoida Suomeen. Rahoituksen ja firman kotimaisuus on varmasti plussaa monen mielessä. Kaidin hanke odot
taa vielä EU-lainsäädäntöä uusiutuvista liikenteen polttoaineista.

EU:n osalta metsien ilmastovaikutuksien huomioimisesta käytiin melkoinen vääntö. Sekä Vihreiden että Vasemmistoliiton vastustuksesta huolimatta Suomi sai EU:sta järkevät linjaukset. Metsien käyttöä voidaan Suomessa lisätä lähemmäs Ruotsin tasoa ilman, että se aiheuttaa lisätaakkaa Suomelle.

Toisekseen teollisuuden kustannuksista on jouduttu vääntämään. Hallitus on toiminut teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Myös näitä esityksiä sekä Vihreät että Vasemmistoliitto ovat eduskunnassa vastustaneet. He ovat toistuvasti esittäneet teollisuuden energiaverojen nostoa. Tämänkaltaiset aloitteet ovat hiekkaa orastaville investoinneille.

Puurakentamisen keskittymä on alueellamme jo nyt vahva. Lisäksi Rakennusvarma suunnittelee perustavansa viisi miljoonaa maksavan massiivipuuelementtitehtaan.

KEMIN KAIVOSTA laajennetaan satojen miljoonien investoinnilla. Tämä on signaali Outokummun uskosta Tornion terästehtaaseen. Metallinjalostuksessa meillä on vahvaa pk-osaamista.

Kiertotalouden investointiaihioita on alueella 17, puolen miljardin euron arvosta. Tämä tarkoittaa 400 työpaikkaa. Kemin Digipolis vetää Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA:n kärkihanketta teollisesta kiertotaloudesta.

Myös Lappian työ Louen yksikössä on osa kiertotaloutta. Siellä rakennetaan vahvaa pohjaa biokaasun, alkutuotannon ja lähiruoan nousulle. Esimerkki tästä on Meän Liha Oy, joka jalostaa naudan-, lampaan-, poron- ja sianlihaa sekä riistaa. Lapparin panimo on saanut hyvän startin.

Alueen valoisat näkymät tuovat mukanaan positiivisen kierteen. Olemassaolon kamppailua käynyt lentokenttämme ei enää tällä hallituskaudella ole ollut liipaisimella, vaan on saanut kaksi uutta lentovuoroa.

Meri-Lapin satamat toimivat hyvin suhteessa teolliseen tuotantoon. Teollisuuden lisääntyessä Ajosta pitää syventää. Mitä nopeammin, sitä parempi.

Talouden käänne näkyy tulevaisuususkona Lapin lounaiskulmassa. Se on upeaa!

 

Katri Kulmuni

kansanedustaja, kesk.

Katrista matkan varrella sanottua

"Katrissa korostuu aatteellisuus, juurevuus ja äärikeskustalaisuus. On aika tuoda Keskustaaate esille ihmisten ja alueiden näkökulmasta. Kannatan Katrin valintaa Keskustan puheenjohtajaksi."