19.2.2023

Lapissa on jo nyt suojeltu melkein kolmannes metsäpinta-alasta, enemmän kuin missään muualla Suomessa

Metsien käytöstä käydään jatkuvaa keskustelua. Usein suojelua tarjotaan kaiken kattavaksi ratkaisuksi, joka turvaa monimuotoisuuden, ilmastovaikutukset ja jopa taloudenkin.

Asiahan ei näin aina ole. Kannatan kohdennettua ja perusteltua suojelua, mutta mikään kaikki ratkaiseva asia se ei ole.

Ensinnäkään suojelu ei ole ilmastonkaan kannalta aina ja kaikissa tapauksissa hyväksi.

Nyt metsien kasvu on hidastunut, mikä osaltaan vaikuttaa hakkuiden ohella metsien hiilinieluun.

Keskeisimpiä syitä tähän on se, että etenkin Lapissa erittäin suuret metsäpinta-alat ovat siirtyneet ikäluokkaan 60-80 vuotta. Tässä iässä metsät menettävät kasvukykyään ja myös terveyttään.

Nämä metsät muodostavat eräänlaiset ”metsien suuret ikäluokat”, joissa kasvu on alkanut jo selvästi heikentyä. Kasvu näillä aloilla ei palaudu aiemman vahvan kasvun vaiheeseen, ellei niitä uudisteta. Parhaimmillaan metsäpalstan hiilensidonta on 20–60 vuoden iässä.

Hakkuut toki vaikuttavat nieluun, mutta niin vaikuttaa ajan kuluessa hakkaamattomuuskin. Jos nuo ”suuret ikäluokat” suojeltaisiin palautuisivat ne nopean kasvun vaiheeseen ainoastaan luontotuhojen ja metsäpalojen kautta.

Tuhot eivät ole Suomessa yleisiä, mutta metsien ikä lisää alttiutta tuhoille. Muista maista tiedetään, että kirjanpainajat ja muut ovat aiheuttaneet valtavia metsätuhoja. Ensin puut menettävät terveytensä, sitten kuivuvat ja ovat lopulta alttiita metsäpaloille.

Vaikka palon jälkeen metsät toki palautuvat nopean kasvun vaiheeseen, on hiilidioksidi palossa vapautunut ilmakehään ilman, että sillä olisi voitu korvata fossiilisia tuotteita.

Lapissa on jo nyt suojeltu melkein kolmannes metsäpinta-alasta. Tämä on todella paljon verrattuna mihinkään muuhun Suomen alueeseen.

Lapissa lisäsuojelulla ei samalla tavalla tavoiteta monimuotoisuushyötyjä, mitä suojelulla muualla olisi. Lapissa saadaan hehtaareita, mutta jos todella halutaan monimuotoisuutta suojella tullaan Etelä-Suomen alueille. Monimuotoisuuden sijaan todellinen syy pohjoisen painotukseen löytyy siitä, että etelässä metsät ovat valtion omistuksen sijaan laajasti yksityisomistuksessa. Tämä edellyttää maanomistajille maksettavia korvauksia.

Suojelun lisääminen ”edullisesti” valtion mailla Pohjois-Suomessa ei juurikaan vaikuta enää monimuotoisuuden parantumiseen, kun monimuotoisuutta pitäisi parantaa nimenomaan eteläisen Suomen laji- ja luontotyypeissä.

Lopuksi on muistettava, että Lapin eteläreunalla on tunnetusti myös merkittävää metsä- ja sahateollisuutta. Metsä Groupin Kemin miljardi-investointi ja Tervolan molempien sahojen modernisoinnit pohjaavat kaikki puun saatavuuteen.

En usko, että on mitenkään mahdollista kuroa kiinni sitä taloudellisen hyvinvoinnin ja työllisyyden menetystä, jos puuta ei edelleen saada liikkeelle myös Lapissa.

Samalla korvaavat tuotteet valmistettaisiin joko jostain muusta kuin puusta - tai sitten puusta, mutta muualla. Mikä etu tässä olisi ympäristönkään kannalta?

Lapin yliopistoon tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajakoulutus

19.3.2023

Opettajien ammattijärjestön Lapin piirin vaalipaneelissa 17.3. otin kantaa vaka-opettajien koulutukseen.

 

Lue lisää
Lapin elinkeinot rinnakkain

18.3.2023

Lappi on valtavan monipuolinen. On koskematonta erämaata ja Suomen suurimpia luonnonsuojelualueita.

Samalla väkiluku on hiljalleen laskenut vuosikymmeniä.

Suunnan kääntäminen onnistuu vain työn kautta.

Lappi elää niin teollisuudesta, matkailusta, maa- ja metsätaloudesta, poroista, rajakaupasta.

Meidän tehtävä on yhdistää tämä kaikki.

Tehdään työtä, jotta Lappi tarjoaa elämisen edellytykset tulevillekin sukupolville.

Lue lisää
Eduskuntavaalivideo: Lapin sitkeää tekoa

15.3.2023

Uskallan väittää, että Lappiin liittyvissä asioissa minua ei viilata linssiin. Teollisuutta puolustan ja osaan puolustaa lujaa, matkailua edistän, tajuan talouden ja luonnon reunaehdot. Osaan ottaa turpaankin. Sekin on politiikassa yllättävän tärkeä taito. Vaikeina hetkinä ei pidä jäädä maahan makaamaan, vaan sieltä on aina noustava. Osalle varmasti ärsytykseen asti puolustan kotimaakuntani ihmisten oikeutta elämäntapaansa, koulutukseen ja työllisyysmahdollisuuksiin. Tällä linjalla aion jatkaa, jos kansa suo. Sie päätät, jatkuuko työ.

Lue lisää
Laitetaan uutta putkeen Lapin liikennehankkeiden puolesta!

10.3.2023

Yhteistyöllä olemme saaneet monia tärkeitä Lapin hankkeita aikaiseksi. Valtatie 4 Oulun ja Simon välillä tulee kuntoon. Simon risteyksetkin tulevat valmiiksi. Kemin Ajoksen satama syvätään ja raide Suomesta Ruotsiin sähköistetään.

Nyt on uusien hankkeiden vuoro. Kolarin rata täytyy sähköistää, Käsivarrentie kunnostaa ja monia Itä-Lapin hankkeita saada eteenpäin.

 

Sie päätät, jatkuuko työ!

Lue lisää
Sie päätät, jatkuuko työ!

3.3.2023

Työhuoneen ovi on nyt suljettu ja kuukauden kuluttua tiedämme, saanko sen jälleen avata.

Lue lisää
Emme saa unohtaa, mitä Ukrainassa tapahtuu

24.2.2023

Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta Ukrainaan on tänään kulunut vuosi.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Puhe jossa Katri ilmoittautui puheenjohtajakisaan, oli vankkaa asiaa sekä myös tunnetta. Se sai minussa aja- tuksen heräämään, siksi minä tuen Katria Keskustan uu- deksi puheenjohtajaksi. Katri on paras valinta, keskusta liikkeen nostamisessa puolueitten kärki kastiin."