8.8.2014

Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat: Lapissa olisi paljon työllistäviä hankkeita

Kirjoitin elokuun alussa Stubbin hallituksen budjetista. Ovatko nyt valitut Etelä-Suomen suurhankkeet oikeaa politiikkaa?

Lapissa olisi paljon työllistäviä hankkeita

Pääministeri Stubb (kok.) hallitus panostaa voimakkaasti Etelä-Suomen suurkaupunkeihin. Tämä linja näkyy paitsi hallitusohjelmassa, myös budjettiratkaisuissa.

Suurten kaupunkien miljardihankkeita tuetaan sadoilla miljoonilla työllisyyden ja kasvun nimissä. Näitä ovat mm. Helsingin länsimetro ja keskustan rautateiden kaivaminen maan alle, Tampereen pikaraitiovaunurata sekä kyseisten kaupunkien asuntorakentamisen massiivinen paketti.

Hallituksen itselleen asettamat kasvutavoitteet olisi paremmin saavutettavissa koko Suomeen kohdistuvalla kasvupolitiikalla. Lapin ystäväksi julistautuneen pääministerin olisi aika muistaa meitä lappilaisia elokuun lopun budjetissa.

Ensinnäkin hallitus on peräänkuuluttanut nopeasti käynnistyviä hankkeita. Tämä on perusteltua, koska julkisia hankkeita kannattaa käynnistää taantumassa, eikä sitä seuraavassa noususuhdanteessa. Hallituksen suursatsaukset käynnistyvät vasta vuonna 2017. Myöhäisen ajoituksen sijaan tulisi aloittaa välittömästi käynnistäviä hankkeita.

Toisekseen hallitus haluaa tarjota työtä nimenomaan suhdanneherkälle rakennusalalle. Uudenmaan työttömyys on 9,5 prosentissa ja työttömistä joka 14. on rakennus- ja kaivosalalla. Esimerkiksi täällä Lapissa työttömyysprosentti on 15,3, työttömistä peräti joka kuudes rakennus- ja kaivosalalla. Lisäksi Uudenmaan rakennushankkeissa on jo pitkään nojattu etenkin virolaiseen työvoimaan.

Kolmanneksi hallitus on kertonut pyrkivänsä edistämään hankkeita, jotka toteutuessaan kanavoisivat muita elinkeinoelämän hankkeita. Lappilaisena on vaikea keksiä sen paremmin tätä toteuttavia ratkaisuja kuin välittömästi metsä- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin rakennettavia rata- ja tiehankkeita. Suurkaupunkien paikallisliikenteen hankkeet eivät uusia teollisuusinvestointeja edistä.

Stubbin-Rinteen linja johtaa toteutuessaan alati voimistuvaan keskittämiskierteeseen. Rinne kertoi tulevan budjetin pohjan julkistaessaan haluavansa edistää politiikkaa, jossa työttömät voisivat siirtyä kasvukeskuksiin.

Nyt nähty politiikka nopeuttaa väestön muuttamista syrjäseuduilta eteläisiin suurkaupunkeihin. Stubbin- Rinteen rakennushankkeiden työllisyysvaikutukset olisivat n. 20 000–30 000 työpaikkaa Helsinkiin ja Tampereelle. Samalla seuraavan 25 vuoden aikana 400 000 uuteen asukkaaseen tähtäävällä pääkaupunkiseudulla on yhä vaikeampaa tarjota muuttavalle väestölle niiden haluamaa edullista asumista ja toimivaa palveluverkostoa.

Miksei hallitus halua edistää työn synnyttämistä myös kasvukeskusten ulkopuolelle? Tämä ei ole kuntien lakkauttamiseen tähtäävän Stubbin hallituksen tavoite, mutta sen tuomio hyötyjä Suomella ei ole enää varaa sivuuttaa. Työllisyyden kannalta huomattavasti parempaa lopputulokseen olisi päästy käynnistämällä välittömästi teollisia investointeja edistäviä liikennehankkeita koko maassa.

 

Katrista matkan varrella sanottua

”Katri on nopea omaksumaan asioita, neuvottelukykyinen ja katsoo tulevaisuutta mahdollisuuksien valossa.”