30.4.2018

Kulmuni: Pörssiyhtiöiden ylimmän johdon palkkiopolitiikka osakkeenomistajien päätettäväksi

Ote Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmunin puheesta Oulun Vihreässä vapussa 30.4.2018 klo 16.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni korosti Oulun Vihreässä Vapussa pitämässään puheessaan työtä ja oikeudenmukaisuutta.
Kulmunin mukaan työllisyys on kääntynyt voimakkaaseen kasvuun, yhä useammalla suomalaisella on taas keskiviikkona työpaikka, johon mennä. Kasvun tulee olla kuitenkin oikeudenmukaista. Yksi tätä kolkutteleva asia ovat ylimmän johdon palkkiot.

Kulmunin mukaan on vaikea ymmärtää nyt nähtyä ylimmän yritysjohdon palkkiokehitystä.


- Suurituloisimpien yritysjohtajien ansiot ja eläkeohjelmat eivät ole olleet enää pitkään aikaan missään suhteessa kansalaisten oikeudentajun kanssa.


- Osasyy ongelmaan on se, että ylimmän johdon palkkiosta päättää liian pieni piiri. Käytännössä kyse on sisäpiiristä, jossa yritysjohtajat päättävät toinen toistensa palkoista, Kulmuni toteaa.


Nykyisen osakeyhtiölain ja toimijoiden oman sääntelyn mukaan ylimmän johdon palkka- ja palkkiopolitiikasta päättävät pörssiyhtiöiden hallitukset. Ainoastaan hallitusten jäsenten palkkioista päättävät yhtiökokouksen kautta omistajat.


- Myös suomalaisten osakkeenomistajien enemmistö tuntuu pitävän yhtiöiden johdon palkkiojärjestelyitä kohtuuttomina ja peräänkuuluttaa parempia vaikutusmahdollisuuksia niistä päättämiseen, Kulmuni sanoo.


Suomessa ollaan uudistamassa tätä koskevaa lainsäädäntöä. 


- Pörssiyhtiöiden omistajien oikeudet ylimmän johdon palkkioista päättämiseen tulevat merkittävästi paranemaan, Kulmuni kertoo.


Asiaa valmistellut työryhmä esittää, että palkitsemisen olisi aina pörssiyhtiöissä perustuttava yhtiökokouksen käsittelemään palkitsemispolitiikkaan. 


Työryhmän enemmistö kannatti kuitenkin yhtiökokouksen neuvoa-antavaa roolia sitovan linjaajan sijaan. Neuvoa-antava äänestys jättäisi pörssiyhtiön johdolle enemmän harkintavaltaa. Jos yhtiökokous hylkäisi ehdotuksen palkitsemisesta, voisi yhtiön johto hylättyä palkkiopolitiikkaa kuitenkin soveltaa siihen saakka, kunnes tarkistettu politiikka on käsitelty. 


- Tämä on vähintäänkin nurinkurinen malli, eikä siten toteuttaisi osakkeenomistajien oikeuksia täysimääräisesti.


- Sitova äänestys olisi sitä vastoin selkeä ja antaisi pörssiyhtiöiden omistajille niille kuuluvan äänen: osakkeenomistajat kertovat johdolle, miten haluavat palkitsemisen omistamassaan yhtiössään toteuttaa. Sitä olisi myös yhtiön johdon noudatettava, Kulmuni sanoo.

 

Lisätietoja: Katri Kulmuni, p. 044-2555 903

 

Valtiovarainministeriön asiaa käsitellyt työryhmä:

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10623/eu-lainsaadanto-tuo-muutoksia-porssiyhtioiden-ja-sijoituspalveluyritysten-toimintaan

 

Aalto-yliopistolle tehty maisterin tutkinnon tutkielma: Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät suomalaisissa pörssiyhtiöissä - Kyselytutkimus omistajien näkemyksistä

http://epub.lib.aalto.fi/fi/ethesis/pdf/13473/hse_ethesis_13473.pdf

Katrista matkan varrella sanottua

"Katri on juurensa tunteva, tarmokas ja kompromissikykyinen, työtä pelkäämätön nainen, jolla on sydän paikallaan. "Ei ole järki iässä, se on päässä." -Katri käyttää päätään ajatteluun; se ei ole vain koristeena. Mielestäni Katri on kiinnostava persoona, kielitaitoinen ja ymmärtää keskustalaisen aluepolitiikan juuri samalla tavalla kuin minäkin. Ei yksinäinen puu valkeeta ota, sanotaan. Katri ei pysty yksin nostamaan Keskustan kannatusta viiden vuoden takaisiin lukemiin, mutta minä uskon, että hän on juuri oikea henkilö johtamaan Keskustaa tässä ajassa."