13.9.2017

Keskustan varapuheenjohtaja Kulmuni: Suomen metsät mahdollistavat - Suomesta hiilineutraali vuonna 2045

Kannanotto 13.9.2017

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni muistuttaa, että Suomi pystyy ilmasto- ja energiapolitiikallaan saavuttamaan hiilineutraalin yhteiskunnan jo vuonna 2045.

- Pariisin sopimus edellyttää, että vuosisadan loppupuolella maailman päästöt ja hiilinielut ovat tasapainossa. Vaikka metsäteollisuuden volyymi Suomessa investointien myötä kasvaisi, pystymme kestävällä metsänhoidolla pitämään Suomen hiilinielujen tason kansainvälisesti merkittävänä, Kulmuni sanoo. 

Euroopan parlamentti äänesti tänään 13.9. muun muassa metsien ilmastovaikutuksia määrittelevästä nk. LULUCF-asetuksesta. Parlamentin kannan mukaan jäsenmaiden tulisi tavoitella hiilineutraaliutta.

Suomen ja Keskustan tavoitteena on koko ajan ollut, ettei EU:ssa aseteta sattumanvaraista laskentatapaa hiilinieluille vaan ymmärrettäisiin hiilinielujen merkitys pitkällä aikavälillä. 

- Helposti unohdetaan, että Suomen metsät kasvavat jatkuvasti enemmän kuin niitä käytetään ja ne sitovat hiiltä vuosittain noin 30 % Suomessa aiheutetuista päästöistä. Mikäli metsien käyttöastetta saataisiin nostettua lähemmäksi esimerkiksi Ruotsin tasoa, metsien kasvuvauhti ja hiilensidontavauhti toki hetkellisesti laskisivat, mutta alkaisivat jälleen noin 15 vuoden kuluttua kiihtymään huolimatta korkeammasta metsän käytöstä, Kulmuni toteaa.

Kulmunin mielestä nyt pitäisi keskittyä jo julkilausuttuihin, hiilineutraalisuuteen tähtääviin tavoitteisiin: lisätään tieliikenteen uusiutuvien polttoaineiden sekä sähkö- ja kaasuautojen määrää, luovutaan kivihiilen energiakäytöstä ja panostetaan pitkään hiiltä sitovaan puurakentamiseen. Suomi voi Kulmunin mukaan olla ilmasto- ja energiapolitiikan kansainvälinen mallimaa.

- Suomen pitää tavoitella jo vuoteen 2045 mennessä sitä, että Suomessa ei aiheutettaisi lainkaan päästöjä yli sen mitä Suomen metsät eivät voi vuosittain sitoa. Tämä on mahdollista siksi, että Suomessa harjoitetaan pitkäjänteistä metsänhoitoa ja mietitään metsäpolitiikkaa vuosikymmenten aikajänteellä. Kovin moni muu maa ei pysty tällaista tavoitetta asettamaan, Kulmuni huomauttaa.

Lisätietoja: Katri Kulmuni, puh. 044 255 903

Katrista matkan varrella sanottua

"Katri on nainen on oikeat periaatteet yhteiskuntamme asioiden hoitamiseen. Hän on oikeudenmukainen ja avoin. Katri on kiinnostunut ympäristökysymyksistä, joiden syvällinen ymmärtäminen on meille keskustalaisille tärkeää."