6.4.2016

Kansanedustaja Katri Kulmuni: Kehysriihestä mittava infrapaketti – Kemi-Oulu välin kunnostukseen 155 miljoonaa euroa

Lappilainen kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk.) kiittää Sipilän hallitusta kehysriihen yhteydessä 5.4. julkistetusta päätöksestä aloittaa tällä vaalikaudella Valtatie 4:n korjaushanke Kemi-Oulu-välillä.

- Kemin ja Oulun välinen valtatie on todella vilkkaasti liikennöity ja kaivannut korjausta jo pitkään erityisesti turvallisuusnäkökulmasta. Puuttuvalle matkalle Simon Maksniemestä Iihin rakennetaan ohituskaista. Tiehankkeella parannetaan liikenteen sujuvuutta kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeällä tieosuudella. Pohjoisen ihmisten ja teollisuuden toiveet kuultiin, Kulmuni kiteyttää.

Kemin ja Oulun välisen yhteyden korjaamiseen on varattu 155 miljoonaa euroa, ja hanke voidaan aloittaa välittömästi. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) johdolla hallitus on valmistellut lisäksi joukon muita liikennehankkeita kuten Imatra-Luumäki-rautatien korjaus, VT5:n perusparannus välillä Mikkeli-Juva, Raide-jokeri pääkaupunkiseudulla, Lahden eteläinen ohikulkutie VT12 ja Tampereen raitiotien rakentaminen.

- Hallitus panostaa kasvuun ja työllisyyteen muun muassa liikenneinvestointien kautta. Liikennehankkeet elvyttävät kansantaloutta, auttavat pk-yritysten toimintaa, parantavat aluetaloutta ja luovat työtä, Kulmuni iloitsee.

Kulmuni on tyytyväinen kehysriihen pääviestiin, joka on kasvun ja työllisyyden tukeminen. Hallitus päätti uusista työllisyyttä vahvistavista toimista kuten kannustinloukkujen purkamisesta ja starttirahan käyttömahdollisuuksien laajentamisesta. Maatalouden osalta hallitus helpottaa tulo- ja kannattavuustilannetta osoittamalla maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen vuosittain 6,7 miljoonaa euroa vuosina 2017 ja 2018 sekä luonnonhaittakorvauksiin 20,3 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Merkittävä parannus on Kulmunin mielestä myös opiskelijoiden asumistuen siirtäminen yleisen asumistuen piiriin, mikä auttaa erityisesti vähävaraisia opiskelijoita. Lisäksi itsenäisesti asuvilta toisen asteen 18–19-vuotiailta opiskelijoilta poistettiin vanhempien tulojen vaikutus opintorahaan. Korkeakoulutukseen tulee vuosille 2017–2018 105 miljoonan euron lisäpanostus, joka käytetään esimerkiksi korkeakoulujen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä nuorten tutkijoiden aseman vahvistamiseen.

Lisää työllisyyttä parantavia toimenpiteitä valmistellaan syksyn budjettiriiheen mennessä.

 

Lisätietoja: Katri Kulmuni, 044 2555 903

Tuemme Katri Kulmunia Keskustan puheenjohtajaksi

16.7.2019

Lista tukijoista täydentyy kohti Keskustan ylimääräistä puoluekokousta.

 

Tule mukaan!

Lue lisää
Helsingin Keskustanaiset: Katri saa koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen

15.7.2019

Katri Kulmuni onnistuu varmasti saamaan koko joukkueen mukaan puolueen identiteetin kirkastamiseen, oman äänen löytämiseen ääripäitten välille. 

 

Uskon sydämestäni, että Katri Kulmuni onnistuu kokoamaan keskustasta voittajatiimin.

 

Päivi Mononen-Mikkilä

Keskustanaisten Helsingin piirin puheenjohtaja

Lue lisää
Katri Kiihtelysvaaran markkinoiden suosikki

15.7.2019

Kat­ri Kul­mu­ni oli suo­si­tuin eh­do­kas kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si kes­kus­tan Kiih­te­lyk­sen pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen Kiih­te­lys­vaa­ran ke­sä­mark­ki­noil­la te­ke­mäs­sä mie­li­pi­de­ky­se­lys­sä.

 

Kysely ei kerro val­ta­kun­nal­li­sesta kannatuksesta. Vuorenvarmasti se kertoo paljonkin pienten kylien ja sorateiden asukkaiden näkemyksestä.  

Lue lisää
Anna-Liisa Leikkola: Katri keskustan puheenjohtajaksi

12.7.2019

Mielestäni Katri Kulmuni on nuori ja pätevä nainen keskustan puheenjohtajaksi.

Nyt keskustan puheenjohtajaksi tarvitaan rohkeaa ja päättäväistä naista, joka nostaa keskustan uudelleen johtavaksi puolueeksi ja suunnannäyttäjäksi yhteiskunnassa. Siinä työssä Katri Kulmunin rinnalla tarvitaan meistä jäsenistä jokaista. Kouvolassa tavataan!

Anna-Liisa Leikkola

keskustan kunniajäsen, herastuomari

Lapua–Seinäjoki

Lue lisää
Katri Hesarin haastattelussa: Tärkeitä asioita meille ovat keskustassa ovat alueellinen tasa-arvo, sopusointu luonnon kanssa, yritteliäisyys sekä yhteiskunnan turvaverkko

6.7.2019

Katri Kulmuni, jos sinut valittaisiin keskustan puheenjohtajaksi, mihin suuntaan veisit puoluetta?

”Menisimme syvemmälle keskustaan. En varmaan siirtäisi yhtään mihinkään, vaan korostaisimme keskustalle tärkeitä asioita.”

Lue lisää
Keskustan kentän suosikki puheenjohtajaksi on Ilta-Sanomien kyselyssä elinkeinoministeri Katri Kulmuni

4.7.2019

Kulmunia tehtävään kannatti yhteensä 40,7 prosenttia vastanneista. IS lähetti kyselyn 708 keskustan kenttävaikuttajalle ja siihen vastasi 300 henkilöä. 

 

Kyselyyn vastanneet ovat keskustan paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirihallitusten sekä keskustanaisten ja keskustanuorten johdon jäseniä.
 

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Itälappilaisena tiedän, mikä merkitys Venäjän kaupalla ja matkailulla on Suomelle. Katrilla on vahva osaaminen Venäjän suhteista ja osaa pitää samalla tiukasti kiinni kansallisista eduistamme."