30.5.2014

Blogi: Kampanjateemat tarkemmin - Uutta pitoa puolueeseen

Tässä hieman tarkemmin teemoistani. Tarvitsemme huolenpitoa, puolenpitoa sekä yhteydenpirtoa ja ylläpitoa.

Huolenpitoa

Huolenpito on keskustalaiselle erityisesti huolenpitoa alueista. Meillä on pitkä maa, jonka sisällä on erilaisia alueita. Valitettavasti alueemme ovat eriytymässä. Kaupunkien sisällä on tapahtumassa eriarvoistumista, mutta myös kansallisesti alueet eriytyvät. Taannoin esimerkiksi Hypoteekkiyhdistys nosti huolen esille, että Pohjois- ja Itä-Suomessa haja-asutusalueella olevien kiinteistöjen hinnat ovat tippuneet alhaisiksi. Vastaavasti taas pääkaupunkiseudun vuokrataso on niin hurja, ettei tavallisen palkansaajan tilipussilla siellä voi kuvitellakaan enää asuvansa. Maamme eriytyy tulotason mukaan eikä se ole oikein. Kaikilla alueilla täytyy olla mahdollisuudet menestyä. Valtio pystyy omilla toimillaan edesauttamaan alueellista tasa-arvoa koulutuksen, investointien ja innovaatioiden kautta. Ne kuuluvat koko maahan, kaikille alueille.

Huolenpito on myös sosiaalista huolenpitoa. Jo vuosikymmenten ajan on keskustalaisten perinteessä kuulunut lause Älkää unohtako köyhän asiaa. Kun julkinen sektorimme on paisunut puolueen bruttokansantuotteestamme ja otamme jatkuvasti lisää velkaa, on Suomi pöhöttynyt. Vuoden lopulla meillä on jo 100 miljardia euroa velkaa. Se on paljon ja se jää meidän ja seuraavien sukupolvien maksettavaksi. Kuntapäättäjänäkin ymmärrän paineen, ettemme voi kuluttaa juuri enempää rahaa, mihin meillä on varaa. Kunnat eikä valtio, voi jatkuvasti velkaantua. Joskus tulee maksun aika.

Miten pöhöttyneisyyttä sitten vähennetään? Vesikuurilla ja dieetillähän se yleensä lähtee. Ymmärrän kuitenkin myös leikkausten vaikeuden. Olen itse syntynyt vuonna 1987. Kuulun ikäluokkaan, joka vietti lapsuuttaan Suomen syvimmän laman aikaan 90-luvulla. Vaikka isäni oli yksityisyrittäjä ja äiti vielä silloin opiskelija, selvisimme kohtuudella. Lama jätti kuitenkin syvät arvet, jotka ovat ikäpolvessani syvällä. Erään tutkimuksen mukaan jopa joka viides samana vuonna syntynyt on kärsinyt mielenterveysongelmista. Kun väistämättä joudumme seuraavina vuosina säästämään, ovat säästöt tehtävä siten, etteivät ne vaaranna heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia. Tämä maa ei kaipaa enää yhtään lisää tulo- tai koulutuseroja kansalaisten ja alueiden välille.

Puolenpitoa

Pito on myös puolenpitoa. Keskustan on pidettävä puolensa sille tärkeissä asioissa. Viime vaalikausilta mieleeni muistuu kardinaalimunauksia, jossa Keskusta todella kadotti linjansa. Edelleenkin koskee Kajaanin opettajan koulutuslaitoksen sulkeminen sekä Kemijärven sellutehtaan lakkauttaminen. Jälkimmäisestä asiasta tekee vielä kipeän se, että Stora Enson väistyvä toimitusjohtaja Jouko Karvinenkin taannoisessa Talouselämä-lehden haastattelussa epäili lakkautuksen olleen virhe. On toki niinkin ettei valtiovalta 12 prosentin omistusosuudellaan olisi voinut tapahtunutta estää. Kasvoton kapitalismi näytti pahimman puolensa eikä jälkihoitoakaan onnistuttu kovin hyvin tekemään, valitettavasti. Näiden ja muutamien muiden tapahtumien symbolinen arvo nousi keskustalaislle äänestäjille poikkeuksellisen korkeaksi ja olivat epäilemättä syitä, miksi ajauduimme historiamme surkeimpaan vaalitulokseen vuonna 2011. Keskustan on siis pidettävä puolensa itselleen tärkeissä asioissa!

Puolenpitoa tarvitaan myös kansainvälisesti. Brysselissä nyt varsin kokeneet meppimme pitävät varmasti kotimaansa puolta. Meidän täytyy pitää puolemme vienti- ja kauppaneuvotteluissa. Tarvittaessa meidän on pidettävä myös puolueettomuutemme. Olen opiskellut Venäjällä ja tämän ison jättiläisen tunteminen on epäilemättä Suomellekin yksi suurimmista kohtalon kysymyksistä. Suomessa ja Keskustassa pitäisi tuntea Venäjää ja sen johdon ajatusmaailmaa paremmin. Täytyy myös muistaa, että maa on vasta matkalla kohti kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa. Se on tunnetusti pitkä ja kivinen tie. Myös meidän on osaltamme tuettava venäläisen kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Itärajalla venäläisistä matkailijoista on tullut todella merkittävä tulonlähde ja onhan, Karhu yksi suurimpia vientikumppaneitammekin. On tärkeää, että edistämme tavallisten ihmisten välistä liikkuvuutta. Kun näemme, minkälainen maailma on muualla, opimme rakentamaan omaammekin askelin eteenpäin

Myös huolenpitoa tarvitaan kansainvälisesti. Keskustalaiset aatteet luonnonvarojen riittävyydestä, ruokaturvallisuudesta sekä tasa-arvoisesta koulutuksesta ovat universaaleja ja niissä olisi tarttumapintaa myös maailmanlaajuisesti. Keskustassa puhutaan mielellään maahengestä ja siitä, miten tila, maa, metsät täytyy jättää aina seuraaville sukupolville paremmassa kunnossa, kuin mitä ne itse on saanut. Luonnonvarojen kestävässä käytössä tämä on oivallinen neuvo. Meillä on niin iso maa, että tänne mahtuu varmasti luontomatkailua, kaivannaisteollisuutta ja turvetuotantoakin, kunhan muistamme jättää maat aina seuraaville polville paremmassa kunnossa kuin ne itse saimme.

Yhteydenpitoa & Ylläpitoa

Järjestökoneistomme osalta tarvitsemme yhteydenpitoa ja ylläpitoa. Puoluejohdon tehtävänä on pitää jäsenistöön jatkuvasti yhteyttä. Me olemme kaikki samaa liikettä eikä turhia portaita tarvita. Tämä on kansanliike sananmukaisessa tarkoituksessaan ja sen demokraattisuutta täytyy aina kunnioittaa. Kansanliikkeemme yllä leijuu kuitenkin isoja esteitä. Jäsenistömme ikääntyy ja toimijajoukko pienenee. Osassa kuntia järjestötyön taakkaa kaatuu vain muutamien aktiivien päälle, eikä se välttämättä kanavoi ollenkaan innostusta vaan, ainoastaan stressiä ja uupumusta. Aikaa pitää jäädä virallisilta kokouksilta myös sille varsinaiselle asialle eli yhteiskunnalliselle toiminnalle ja maailmanparantamiselle! Siksihän me olemme tässä liikkeessä mukana. Haluamme vaikuttaa kotiympäristöömme ja elämän menoon. Kenenkään taakka ei saisi kasvaa niin suureksi, että nääntyy sen alla. Keskustalaisen toiminnan täytyy olla innostavaa ja mukavaa. Siten se houkuttelee myös uusia jäseniä matkaan. Hampaat irvessä kenelläkään ei ole kivaa.

Keskustassa puhutaan mielellään aatteesta ja oppi-isästämme Santeri Alkiosta. Valitettavan usein nämä ovat kuitenkin vain tyhjiä iskulauseita, korulauseita ja vanhoja kliseitä, vailla ajatusta, mitä ne tarkoittavat tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Keskustan aate on ajaton, vaikka vastustajat hanakasti muuta jaksavatkin väittää. Aatetta pitää jatkuvasti ylläpitää ja kehittää, mutta puolueessamme käydään valitettavan vähän aatteellista keskustelua tai tuotetaan aatteellista materiaalia. Vanhoja klassikkojakin on lähes mahdottomuus saada käsiin. Järjestöä täytyy kannustaa aatteelliseen keskusteluun ja keskustalainen arvomaailma on pidettävä aina esillä yhteisissä tapahtumissa. Ihmisiä tulee kannustaa aatteelliseen keskusteluun, vain siten se voi elää ajassa ja politiikkamme voi todella olla aatteellemme uskollista. Niin se vain on: jotta tiedämme, minne olemme menossa, täytyy ymmärtää, mistä olemme tulleet.

Näillä ajatuksilla kampanjani etenee. Olen äärettömän kiitollinen kaikesta tuesta ja kannustuksesta, jota olen saanut! Facebookissa voi käydä tykkäämässä kampanjasivustani Uutta pitoa puolueeseen. Ole yhteydessä askarruttavissa kysymyksissä ja ennen kaikkea osallistuthan puoluekokoukseen Turussa, kampanjoimalla ja äänestämällä. Vain teidän avulla voin tuoda puolueeseen uutta pitoa! Pitoa, mikä vie Keskustan myös ensi keväänä eduskuntavaalivoittoon.

Katrista matkan varrella sanottua

"Katri on sukupolvensa näköinen - juuret kotimaaperässä, mutta maailmaa nähnyt ja avarakatseinen. Katri on rohkea alueellisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolenpitäjä."