18.5.2016

Itsekkyys ei saa mennä yhteisen edun edelle

Ylikansallisten yritysten ja varakkaiden yksityishenkilöiden verosuunnittelu on saanut aiempaa suuremmat mittasuhteet. Samaan aikaan suurten pörssiyhtiöiden ylimmän johdon palkat ja bonukset ovat nousseet nopeammin kuin tavallisten suomalaisten palkat.

Molemmat ilmiöt ovat nykyisessä taloustilanteessa äärimmäisen huolestuttavia suomalaisten yhtenäisyyden näkökulmasta. Olemme rakentaneet suomalaisen menestyksen sen varaan, että saamme mahdollisimman monen suomalaisen mukaan yhteiskuntaan ja työntekoon.

Kirjoitus julkaistu Lounais-Lappi -lehden kolumnina 18.5.2016

Itsekkyys ei saa mennä yhteisen edun edelle

Ylikansallisten yritysten ja varakkaiden yksityishenkilöiden verosuunnittelu on saanut aiempaa suuremmat mittasuhteet. Samaan aikaan suurten pörssiyhtiöiden ylimmän johdon palkat ja bonukset ovat nousseet nopeammin kuin tavallisten suomalaisten palkat.

Molemmat ilmiöt ovat nykyisessä taloustilanteessa äärimmäisen huolestuttavia suomalaisten yhtenäisyyden näkökulmasta. Olemme rakentaneet suomalaisen menestyksen sen varaan, että saamme mahdollisimman monen suomalaisen mukaan yhteiskuntaan ja työntekoon.

Matalat tuloerot ja verovaroin maksetut laadukkaat koulutus- ja terveyspalvelut ovat luoneet turvaa ja taanneet osaavan työvoiman avoimessa maailmassa pärjäämiselle.

Tarvitsemme laajan arvo-keskustelun. Onko suurten yritysten johtajien palkkojen nousu välttämätöntä, jotta pärjäämme kilpailussa? Tuleeko yritysten aggressiivinen verosuunnittelu todella sallia kilpailukyvyn nimissä?

Ylimmän johdon palkkioiden nousua on perusteltu sillä, että kansainvälisessä maailmassa elinkeinoelämän on varmistettava parhaat johtajat. Väite ei saa tukea käytännöstä. Kävin läpi suomalaisomisteisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat: noin 120 yhtiöstä alle puolenkymmenellä oli ulkomainen toimitusjohtaja, useimmiten ruotsalainen. Suomalaisille johtajille ei puolestaan ole juuri ollut kysyntää ulkomailla Jorma Ollilan kaltaisia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Olisivatko samat, kyvykkäät johtajat valmiita tyytymään samaan palkkojen nousuvauhtiin kuin työntekijät? On vaikea uskoa, että johtajapalkkojen nopeampi nousu on menestykselle välttämätöntä. Sitä vastoin se nakertaa suomalaisten yhdenvertaisuutta vaikeassa taloustilanteessa.

Toinen yhtenäisyyttä koetteleva ilmiö on veronkierto ja verosuunnittelu. Veronkierto on laitonta, rikollisin keinoin verojen välttelyä.  Verosuunnittelu on verojen minimointia laillisin keinoin. Siinä tehty tulos siirretään verotettavaksi kevyemmän verotuksen maihin erilaisin järjestelyin. Tähän kykenevät lähinnä kansainväliset suuryritykset ja erittäin varakkaat yksityishenkilöt.

Suhtaudun aggressiiviseen verosuunnittelun kriittisesti. Paikalliset suomalaiset pk-yritykset eivät näin voi toimia, mikä tarjoaa kansainvälisille yrityksille kilpailuetua. Tavallisilta työssäkäyviltä suomalaisilta verot pidätetään jo ennen palkanmaksua.

Tarvitaan korjausliike. Mikäli uusia työpaikkoja synnyttävään työmarkkinasopimukseen päästään, on elinkeinoelämän ylimmän johdon toteutettava lupaamansa omien palkkojen leikkaukset.

Valtionomistuksesta Sipilän hallitus linjasi, että valtionyhtiöiden on näytettävä esimerkkiä arvojohtamisessa ja yhteiskuntavastuun kantamisessa. Johtajilta edellytetään samaa eläkeikää kuin muilta työntekijöiltä. Johdon irtisanomiskorvaukset puolitetaan. Näiden vastapainoksi myös henkilöstöä tulee kannustaa yhtiön omistamiseen. Valtionyhtiöiden verot maksetaan maahan, jossa tulos syntyy. Verotuksen minimointi esimerkiksi veroparatiiseja käyttäen ei ole hyväksyttävää.

Jo aiemmin hallitus on nostanut solidaarisuusveroa ja suurten pääomatulojen veroa. Niitä nostettiin korkeammalle tasolle kuin SDP:n ja Vasemmistoliiton hallitukset tekivät.

Pidän hyvänä, että sekä harmaaseen talouteen että valtion omistajapolitiikkaan on perustettu kaikki eduskuntapuolueet käsittävä työryhmä. Meidän on saatava arvoista lähtevä, suurempi muutos aikaiseksi. Tämä edellyttää pitkäjänteistä, yli vaalikausien ulottuvaa parlamentaarista sitoutumista.

 

Katri Kulmuni

kansanedustaja

Tornio

Katri haluaa koko kentän mukaan ohjelmatyöhön

11.8.2019

Puheenjohtajaehdokas Kulmuni haluaa uudistaa puolueen työtapoja. Hän pitää Keskustan menestyksen kannalta keskeisenä ohjelmatyön merkitystä.

– Tarvitsemme vastauksia ja linjauksia aikamme ilmiöihin. Haluan koota ne laajassa yhteystyössä jäsenten kanssa, Kulmuni sanoo ja nostaa kaksi esimerkkiä.

Ensinnäkin tarvitsemme ohjelman tasapainoisen Suomen kehittämiselle, joka huomioi niin kaupungeissa tapahtuvan eriarvoistumisen kuin alueelliset kysymykset.

Toiseksi tarvitsemme ympäristöön ja ilmastonmuutoksen torjuntaan Suomen taloutta ja luontoa turvaavat keinot. Ilmastonmuutoksen torjunnassa on kyse ennen kaikkea oikeiden ja vaikuttavien keinojen esittämisestä, ei siitä onko muutos tulossa vai ei. 

Lue lisää
YLE: Keskustaa on vaivannut puhumattomuuden kulttuuri, sanoo puheenjohtajaksi pyrkivä Katri Kulmuni – "Meidän pitäisi luoda ihmisille toivoa"

10.8.2019

– Ehkä meillä on ollut pidemmän aikaa sellainen puhumattomuuden kulttuuri, Kulmuni sanoo.

– Jossain vaiheessa isoista jännitteistä tuli taakka ja rasite. Eikä tämä ole vain viimeisten vuosien, vaan koko 2000-luvun ongelma.

Sen hän haluaisi muuttaa. Siksi Kulmuni ilmoitti kesäkuussa tavoittelevansa puolueen puheenjohtajan paikkaa. Viikko sitten hän kertoi kampanjoivansa toivon puolesta.

– Sama epätoivo, joka vaivaa keskustaa, vaivaa myös monia suomalaisia, Kulmuni selittää.

– Meillä on paljon huolia ja murheita erilaisista asioista. Toisia ahdistaa ilmastonmuutos, jotkut pelottelevat maahanmuutolla. Mutta keskustan pitäisi luoda ihmisille toivoa ja tarjota ratkaisuja. Ei kaikki ole niin toivotonta kuin miltä näyttää.

Lue lisää
Tilaa Katrin tukijalehti kotiisi

9.8.2019

Tilaa Katrin tukijoiden kirjoittama lehti maksutta kotiisi. 

 

Katri on noussut verrattain lyhyessä ajassa Suomen politiikan kärkitehtäviin. Nyt, kun hän on ehdokkaana Keskustan puheenjohtajaksi, monet ovat alkaneet kysellä – mikä tuo nuori nainen oikein on.

 

Tästä lehdestä voit lukea tukijoiden näkemyksen. 

Lue lisää
Jo 700 tukijaa mukana Katrin kampanjassa

2.8.2019

Katri Kulmuni julkisti 700 tukijan listan ja haluaa uudistaa osallisuuden puolueeseen. Puheenjohtajaehdokas aikoo toteuttaa kenttää osallistavia kyselyitä jo kampanjan aikana. Tilaa uutiskirje niin pääset mukaan vastaamaan! 

Lue lisää
Keskusta nousee nuorten kautta

28.7.2019


Oli pysäyttävää lukea tutkimustuloksia, joiden mukaan keskustan nuorisokannatus on romahtanut. Kevään vaalien aikaan Keskustan ilmoitti ensisijaiseksi puoluevalinnaksi vain 6 prosenttia 18-34 -vuotiaista. Tulos on järkyttävä.

 

Tästä on tie ylöspäin. Nuoria kiinnostaa yhteiskunnalliset asiat. Toiminta puolueissa tulee tehdä houkuttelevaksi. Keskusta voi olla tässä edellekävijä. 

Lue lisää
Uutissuomalaisen haastattelu: Keskusta haluaa luoda toivoa ja ratkaisuja

27.7.2019

– Me halutaan luoda toivoa ja ratkaisuja, Kulmuni vastaa kysymykseen, miten keskustan vihreys erottuu vihreiden vihreydestä. Kulmuni sanoo, että maailmalla on paljon ahdistusta ja masennusta, mutta keskusta on edistysuskovainen liike. Se haluaa ratkaista ongelmia.

 

– Me ei haluta pudottaa kintaita ja sanoa, että kaikki toivo on mennyt. Keskusta on leimattu vähintään kerran vuosikymmenessä auringonlaskun puolueeksi, mutta nyt keskusta on Kulmunin mukaan historiansa vaikeimmassa kriisissä, mikä liittyy mm väestörakenteeseen ja huoleen nuorisokannatuksesta. Kulmuni kertoo, että puheenjohtajan tehtävänä on toivon luominen. Hän haluaa olla toivon puolella epätoivoa vastaan.

 

– Keskusta on upea kansanliike. Meidän täytyy uskoa itseemme. Jos emme usko itse tähän liikkeeseen, ei meihin usko kukaan muukaan.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Katri on avarakatseinen, erilaisista ihmisistä ja asioista kiinnostunut politiikko. Arvostan hänen osaamisen ja kiinnostuksen monipuolisuutta: kokemusta kunta- ja aluepolitiikasta, kielitaitoa sekä ymmärrystä kansainvälisestä politiikasta."