Katri mediassa

Katri TV:ssä

Katri on esiintynyt mm. Pressiklubissa, YLE:n A-Studiossa, useassa YLE-fem –ohjelmassa ja Uutisvuodossa.

Viimeisimpänä Katri oli kertomassa näkemyksiään aluepolitiikasta YLE:n Aamu TV:ssä.

Katso tästä

http://areena.yle.fi/1-3431833

 

Katrin kannanottoja:

Kansanedustaja Kulmuni: Synnytykset jatkuvat Kemissä ja Lappiin jää kaksi keskussairaalaa

Keskustan torniolainen kansanedustaja Katri Kulmuni pitää selvänä, että synnytykset jatkuvat Kemissä myös poikkeusluvan jälkeen.

– Mielestäni on perusteltavaa, että meillä on jatkossakin Lapissa joka ikisessä kunnassa hyvä terveyskeskus ja hyvä perusterveydenhuolto. Lisäksi on oltava kaksi keskussairaalaa, joissa molemmissa tehdään erikoissairaanhoidon palveluita, esimerkiksi kirurgisia toimenpiteitä.

– Ja niissä on molemmissa on myös synnytysosasto, Kulmuni sanoo.

Lapin kahden sairaanhoitopiirin neuvottelut sairaanhoitopiirien työnjaosta katkesivat viime viikolla, koska Lappi haluaa keskittää muun muassa synnytykset Rovaniemelle. Kulmuni luonnehtii kiistaa klassiseksi esimerkiksi maakuntakeskusten tasapainottelusta.

Kemin synnytysten puolesta kamppailtu pitkään

Kulmuni korostaa kahden sairaalan omien synnytysosastojen tärkeyttä.

– Emmehän me ole käyneet valtavaa kamppailua useamman hallituksen aikana siitä, että saamme synnytysosastolle jatkoajan sen tähden, että Lapin tuleva maakunta sen itse lakkauttaisi, Kulmuni sanoo.

Viime vuonna Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Länsi-Pohjan synnytyksille määräaikaisen poikkeusluvan. Poikkeuslupa on voimassa vuoden 2018 loppuun asti.

http://yle.fi/uutiset/3-9531744

 

 

Kulmuni: Aatteen pitää näkyä Sipilän hallituksen politiikassa

Samuli Nissilä, Suomenmaa 21.10.2015

Jos hallituksen toimet voidaan perustella edis­tyk­sel­li­syy­dellä ja köyhän asialla, olemme onnistuneet, kansa­ne­dus­taja Katri Kulmuni (kesk.) kirjoittaa Suomenmaan blogissaan.

Kulmuni muistuttaa, että aate on kantanut keskustaa jo yli sata vuotta. Jos aate ei näy hallituksen politiikassa, puolueelle ei käy hyvin, hän uskoo.

Kulmuni kertoo saaneensa kansa­lais­pa­laut­teen, jonka viimeinen rivi kuului: älä unohda köyhän asiaa.

Koin samaan aikaan kannustusta, luottamusta ja itse­tut­kis­telua. Voisinko unohtaa?

Kansanedustaja myöntää, että julkisen sektorin sopeutukset ovat ikäviä.

Hän huomauttaa, että ne näyttävät vielä ikävämmiltä, jos niihin johtavia perimmäisiä syitä ei käydä avoimesti läpi. Tähän ei Kulmunin mukaan riitä pelkästään sen toteaminen, että vaihtoehtoja ei ole.

– Se ei ole oikea peruste. Aina on vaihtoehtoja, mutta ne voivat johtaa toki huonompaankin.

Keskustan suuruuden salaisuus on se, että puolueen perus­vies­tissä ovat yhdistyneet yrit­te­li­äi­syys ja köyhän asia, Kulmuni tulkitsee.

Kun hallituksen aika menee syliin kaatuvien asioiden hoitamiseen, jää syvällisempi poliittinen valmistelu Kulmunin mukaan puolu­e­ko­neiston harteille.

Jos koneisto köhii, voi seuraa­vis­sakin vaaleissa odottaa viestin hämärtyminen ja sitä kautta tappio vaaleissa. Jos sen sijaan osaamme ja jaksamme tuoda keskus­ta­laisen aatteellisen linjan esiin, pärjäämme.

 

Kulmuni: Tasapuolinen aluekehitys tukee Suomen kilpailukykyä

Suomenmaa 9.3.2016 9:31

kuva: Jari Laukkanen

– Yhteinen ymmärrys tulisi löytää siitä, että tasapuolinen aluekehitys on kilpai­lu­ky­ky­ämme tukeva, ei heikentävä tekijä, kansa­ne­dus­taja Katri Kulmuni kirjoittaa Suomenmaan blogissaan.

Vahvalla alue­po­li­tii­kalla varmistetaan hänen mukaansa koko maan voimavarojen saaminen käyttöön.

KULMUNI on huolissaan alueellisesta eriytymisestä monesta syystä.

– Alueellisten erojen tasaamisesta puhuttaessa joutuu usein vastailemaan naljaileviin kommentteihin silta­rum­pu­po­li­ti­koin­nista. Siinä on kuitenkin kyse tasa-arvosta, hän kirjoittaa.

ALUEELLINEN eriytyminen tarkoittaa Kulmunin mukaan muun ohella omaisuuden suurta uusjakoa.

– Suomen jakautuessa kasu­kes­kuk­siin ja taantuviin muut­to­tap­pi­oa­lu­ei­siin, maan arvo voi joko räjäh­dys­mäi­sesti kasvaa tai haihtua taivaan tuuliin. Ilman, että ihminen omalla toiminnallaan voi tähän vaikuttaa.  Merkitystä on aluerakenteen kehityksellä.

KANSA­NE­DUS­TAJA muistuttaa, että alueellista eriytymistä on aina tapahtunut kaupunkien sisällä, mihin puolestaan juontavat juurensa monet perus­ta­van­laa­tuiset yhteis­kun­nal­liset vastak­kai­na­set­telut.

Kulmuni kysyykin, haluammeko tietoisesti luoda maata, jossa alueet eriytyvät toisistaan.

 

Katri Kulmuni: Suomen saatava poikkeus EU:n asedi­rek­tii­viin

Pirjo Kontio 16.12.2015

Eduskunnan suuren valiokunnan mukaan Suomen on haettava poikkeusta EU:n ajamaan asedi­rek­tii­viin. Kansa­ne­dus­taja Katri Kulmuni (kesk.) on tyytyväinen suuren valiokunnan lausuntoon.

EU-komissio esittää kiellettyjen ampuma-aseiden listalle lippaallisia, itselataavaa kertatulta ampuvia sivii­li­käyt­töön tarkoitettuja aseita. Ne olisivat kiellettyjä myös deaktivoituna.

Kulmunin mukaan komission ehdotus aiheuttaisi toteutuessaan ongelmia vapaa­eh­toi­seen maan­puo­lus­tus­työhön, metsästykseen sekä urhei­lu­am­mun­taan ja asekeräilyyn.

Kulmuni korostaa, että asedi­rek­tiivin muuto­seh­do­tuk­sessa ei ole otettu huomioon kansallisia erityis­piir­teitä.

Suomessa on jo hyvin säädelty, toimiva ja valvottu järjestelmä kaikenlaiseen ampuma-aseita sisältävään toimintaan, suuren valiokunnan jäsen muistuttaa.

Suuri valiokunta kannattaa yleis­ta­voi­tetta sisäisen turval­li­suuden vahvis­ta­mi­sesta.

Valiokunta pitää EU:n yhteisiä toimenpiteitä vakavan järjes­täy­ty­neen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa erittäin tärkeänä.

Juttu luettavissa:

http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/63596/e604245210