Katri Keskustan varapuheenjohtaksi

Kaksi vuotta takana. Monenlaisia aikaisia lähtöjä ja myöhäisiä tuloja on ollut. Vaikeitakin juttuja, mutta mielenkiintoista aina.

Jokaisen suomalaisen pitäisi voida kokea ylpeyttä omasta kotiseudustaan. Mulle tärkein juttu Keskustassa on jokaisen ihmisen arvostus, tulipa hän mistä tahansa tai millaisesta taustasta tahansa.

Tätä haluan tehdä seuraavatkin kaksi vuotta. Olen ehdolla Keskustan varapuheenjohtajaksi Sotkamon puoluekokouksessa.

 

 

Suomalaisen puoluekentän on pitkään ennakoitu jakautuvan kahtia, oikeistoon ja vasemmistoon. Keskustaa on pidetty arvovaltaisissakin puheenvuoroissa suomalaisena kum-mallisuutena, joka surkastuu maatalouteen pohjaavan kannatuksena myötä olemattomaksi.

Katsotaanpa hieman faktoja. Vuonna 2018 Suomen pääministeripuolue on – Keskusta.

Yhä useampi Keskustan äänestäjä tulee kaupungeista ja taajamista.Tässä muutoksessa on auttanut varmasti se, että suuri osa kaupunkilaisista on tullut - maaseudulta. Heidän taustansa ymmärtäminen ja tämän yhteiskunnallisen muutoksen yhteensovittaminen on auttanut Keskustaa.

Emme aseta maaseutua ja kaupunkeja vastakkain, vaan näemme, että koko maa voittaa, mikäli meillä on vahva, eteenpäin katsova maaseutu ja kehit- tyvät kaupungit.

Toinen tekijä on varmasti ollut koulutuksen kautta tapahtunut tasa-arvon saavuttaminen. Keskusta on elänyt tässä muutoksessa mukana, itse asiassa sitä johtaen.

Kolmanneksi me suomalaiset taidamme olla maltillisia ja ratkaisukeskeisiä. Keskusta on elänyt ajassa. Tämä taito – ja vain tämä – ratkaisee Keskustan tulevaisuuden jatkossakin. Keskustan vahvuus on kyky ylittää ulkomailta tuodut ideologiset opit ja poliittiset rajalinjat.

Jos Keskustalla on tarjota ratkaisut Suomen ongelmiin, tullaan meihin myös jatkossakin luottamaan.

Uskon, että Keskusta tulee pitämään pilkkanaan puolueen kuolemaa ennustaneita valtio-oppineita seuraavatkin vuosikymmenet.

Kirjoitin aikanaan, että kova halu vaikuttaa yhteisiin asioihin, tehdä maailmasta parempi sai minut lähtemään politiikkaan. Keskustan arvot oikeudenmukaisuudesta, mutta yritteliäisyyden tunnustavana puolueena oli ainoa omaksi koettava valinta. Santeri Alkion tekstit kolahtivat aikoinaan oikein kunnolla. Alkio on ollut aikanaan radikaali tyyppi. Toivoisin, että myös nykykeskustassa olisi vahva sosiaaliradikaalilinja. Jos miettii nykyistäkin työelämää tai aikanaan maatalousväestöä, on niin paljon väliinputoajia. Keskustan pitäisi saada näistä ihmisistä kiinni ja parantaa heidän asemaansa.

Toinen Keskustassa vahvasti puhutteleva teema on eri alueilla asuvien ihmisten välinen tasa-arvo, koko Suomen kehittäminen. Siinä on minusta keskustan omaleimaisuus, sen olemassa olon syy ja edellytys. Uskon myös vahvasti vallan hajauttamiseen ja alueellisen itsemääräämisen lisäämiseen.

Tulin valituksi Keskustan varapuheenjohtajaksi Seinäjoen puoluekokouksessa kesäkuussa 2016. Näiden kahden vuoden aikana minulle on muodostunut hyvä kuva siitä, mitä Keskusta tarvitsee. Kiteytän ne tulevaisuuteen ja toimintaan.

Keskusta on tulevaisuusliike. Keskustan täytyy antaa vastauksia siihen, miten tulevaisuuden työ ja toimeentulo sovitetaan yhteen. Keskustan pitää näyttää tietä, miten ekologinen murros tehdään ja miten Suomi pääsee irti saastuttavista kivihiilestä ja öljystä kohti puhtaita ratkaisuja.

Keskustan pitää olla Suomen vaikuttavin poliittinen liike, jossa jokainen voi kokea ylpeyttä omasta kotiseudustaan, tuntea osallisuutta ja vaikuttaa yhteiskuntaan.

Keskusta on sivistysliike, joka vahvistaa ihmisten itseauttamiskykyä. Keskustan kautta osallistumisen pitää olla houkuttelevaa ja nykyaikaista. Jäsenten pitää päästä vaikuttamaan ajankohtaiseen politiikkaan ripeästi esimerkiksi jatkuvien jäsenkyselyiden ja ohjelmatyön kautta.