Suomeen tarvitaan rehtiä aluepolitiikkaa

31.3.2015

Vierailin Rovaniemellä ja jäin pohtimaan Lapin pääkaupungin kehittämistä suhteessa siihen Etelä-Suomeen isoon kirkkoon. Kaikki on lopulta aluepolitiikkaa – sekin, että tuetaan Helsingin yliopistoa! Pidetään me omastamme kiinni. 

Kaikki on lopulta aluepolitiikkaa – sekin, että tuetaan Helsingin yliopistoa!

Minua oikeastaan vähän suututtaa se, millaisia asenteita pääkaupunkiseudulta löytyy maakuntien kehittämistä vastaan. Näitä olen joutunut kohtaamaan monia eri luottamustehtäviä hoitaessaan.

Jos jotain tehdään Helsinkiin, niin se on kansallinen hanke, johon yhteisten varojen käyttämistä ei paheksuta. Mutta jos jotain yhteiskunnallisesti hyvinkin merkittävää perustetaan maakuntiin, niin sitten sitä kutsutaan aluepolitiikaksi!

Ja kuitenkin – mistä Suomi maailmalla tunnetaan? Lapista! Aivan varmasti Lappi tunnetaan maailmalla paremmin kuin Helsinki.

Tämä tulisi kaikkien suomalaisten tiedostaa ja toimia Suomen kansainvälisessä markkinoinnissa sen mukaan.

– Ihan samat uhat, jotka kohdistuvat Lapin yliopistoon, uhkaavat varmasti myös esim. ammattikorkeakoulua, jonka kehittämiseen on jatkuvasti panostettava. Pohjoisessa on Suomen tulevaisuus, mutta se edellyttää asian huomioimista myös koulutuspolitiikassa.

– Keskusta perustettiin sivistysliikkeeksi, mutta sillä täytyy olla tulevalla vaalikaudella aikaisempia vahvempi ote sivistyspolitiikassa. Esimerkiksi Kajaanin opettajankoulutuksen lopettaminen, vaikka se olikin kokoomuslaisen ministerin vastuulla, söi kannatustamme. Ihmiset kokivat, ettemme tehneet tarpeeksi estääksemme sen.

Alueellisesti kattava koulutus on koko maan etu – niin peruskoulun, toisen asteen koulutuksen, korkeakoulujen kuin vapaan sivistystyönkin osalta. Pieni maa ei voi kilpailla määrällä, joten sen on panostettava laatuun, ja sivistyspolitiikan keinoin voidaan välillisesti nostaa maamme kilpailukykyä merkittävästikin.

Lisää paikkakunnasta: Rovaniemi


Muistan edelleen uutiset Kemijärven sellutehtaan sulkemisesta. Kemijärvi ja koko Itä-Lappi kärsi eniten, mutta se oli isku koko Lapille.

Kemijärven ja lukuisten muiden tehtaiden sulkemisten vuoksi Suomen metsienkäyttö oli pitkään normaalia alemmalla tasolla, metsätaloudellisesti vajaakäytöllä.

Hiljalleen käyttöä on saatu takaisin ylöspäin. Venäjän tuonti on vähentynyt ja myös uusia investointeja on tullut. Kemijärven Keitele Groupin saha lienee yksi parhaista esimerkeistä.

Tiedote medialle 1.11.2018

Metsähallitus on tehnyt päätöksensä luontopalveluille kansallispuistojen ja retkeilyalueiden korjausvelan paikkaamiseksi esitetyistä lisärahoista. Lapin osalta palvelurakenteen kehittämiseen ja korjaamiseen on tulossa rahaa Napapiirin retkeilyalueelle, Auttikönkään luonnonsuojelualueelle sekä Pallas–Yllästunturin ja Urho Kekkosen kansallispuistoihin

HEL­SIN­GIN yli­o­pis­ton uu­si reh­to­ri as­te­li edel­tä­jien­sä ja­lan­jäl­kiä Ylel­le an­ta­mas­saan haas­tat­te­lus­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti suun­ta oli taak­se­päin.

Reh­to­ri Jari Nie­me­län vies­ti oli, et­tä jos yli­o­pis­to­jen pe­rus­ra­hoi­tus ei kas­va, täy­tyy pie­nim­piä kor­ke­a­kou­lu­ja lait­taa kiin­ni.

Täs­sä ei ole si­nän­sä mi­tään uut­ta. Hel­sin­gin yli­o­pis­to on tain­nut vas­tus­taa use­am­man­kin kor­ke­a­kou­lun pe­rus­ta­mis­ta.

Il­man suu­ria pon­nis­te­lua oli­si­vat jää­neet yli­o­pis­tot pe­rus­ta­mat­ta Tam­pe­reel­le, Ou­luun, Jo­en­suu­hun, Kuo­pi­oon, Lap­peen­ran­taan, Vaa­saan tai Ro­va­nie­mel­le.

On­nek­si kes­kus­ta ei ai­koi­naan aris­tel­lut. Yli­o­pis­to­hank­keis­sa pai­net­tiin pääl­le, ei luo­vu­tet­tu ja vii­mein on­nis­tut­tiin.

Keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Katri Kulmuni kiertää kesän aikana etenkin Lapin kesätapahtumissa. Alla on listattu päivämäärät ja tapahtumat, joissa Katri vierailee. Kellonajat tarkentuvat joidenkin tapahtumien osalta myöhemmin. Katrin menot löytyvät kokonaisuudessaan kalenterista.

Kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk.) huomauttaa, että opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen Yle A-studiossa 17.3. esittämä tavoite yliopistojen määrän vähentämisestä ei ole hallitusohjelman mukainen.