PRO:n vaalipaneeli: Millä mallilla edistäisit perhevapaita?

18.3.2015

Pääsin edustamaan Keskustaa ammattiyhdistysliike PRO:n vaalipaneeliin. Läpi käytiin kasvupolitiikkaa. 

Kysymys perhevapaista on kuitenkin erityisen mielenkiintoinen: olisiko meillä varaa taantumasta huolimatta tarjota pienten lasten vanhemmille enemmän aikaa lasten kanssa olemiseen?

Olisin valmis tähän panostamaan. Ylipäänsä koen, että pienten lasten vanhemmat ovat melkoisessa puristuksessa. Tähän saumaan tulevat työelämän joustot kantaa varmasti pitkälle työssäjaksamisessa ja muussa.

Tämänkaltainen toimi sopii mielestäni myös  hyvin tilanteeseen, jossa meillä on käytännössä 450 000 suomalaista työikäistä työelämän ulkopuolella. Sieltä saataisiin kenties osa nostettua takaisin työelämään tätä kautta, perhevapailijoita paikkaamaan.

Viimeksi kun tutustuin asiaan paremmin, oli Maria Kaisa Aulan perhevapaatyöryhmä luovuttanut paperinsa noin kolme vuotta sitten.

Työryhmä on tarkastellut laajasti koko perhevapaajärjestelmää, johon kuuluvat sekä vanhempainvapaat että muut pienten lasten hoitovapaat. Työn tarkoituksena oli selvittää vanhempainvapaajärjestelmän laajemman uudistamisen mahdollisuuksia.

A-malli perustui nykymalliin, jossa isän pitämää vapaata pidennettäisiin.

B-mallissa pidennettäisiin sekä isän vapaata että vanhempien yhteisesti jakamaa vapaata.

C-mallissa vapaa on jaettu kolmeen yhtä pitkään jaksoon (ns. 6+6+6 malli), joista yksi kuuluu äidille, yksi isälle ja kolmannen käytöstä vanhemmat päättävät keskenään.

Kaikissa näissä malleissa kummankin vanhemman asema paranisi. Malleissa ei myöskään kotihoidontukeen oltaisi puuttumassa. Perhevapaiden uudistamisen sijaan Kataisen hallitushan iski kyntensä kotihoidontukeen esittäen sen pakkokiintiöimistä. 

Mikä näistä perhevapaamalleista olisi sitten paras? 

Meillä on erilaisia perheitä, joilla on erilaisia elämäntilanteita. Sitä pitää kunnioittaa. On tärkeää, että perheiden valinnanvapautta tuetaan.

Malleista B-malli mahdollistaisi parhaiten myös vanhempien yhtäaikaisen perhevapaiden käytön.

Enemmän tässä taitaa olla kyse rahoituksesta.

Osa toivoo valtion rahoitusosuuden kasvattamista, osa pitäytyisi nykyisissä valtion, työnantajien ja työntekijöiden rahoitusosuuksissa. Rahoituksen kehittäminen voisi onnistua nykyisen sairausvakuutusjärjestelmän puitteissa eikä erillinen vanhempainvakuutus ole välttämätön tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lisää paikkakunnasta: Rovaniemi


Muistan edelleen uutiset Kemijärven sellutehtaan sulkemisesta. Kemijärvi ja koko Itä-Lappi kärsi eniten, mutta se oli isku koko Lapille.

Kemijärven ja lukuisten muiden tehtaiden sulkemisten vuoksi Suomen metsienkäyttö oli pitkään normaalia alemmalla tasolla, metsätaloudellisesti vajaakäytöllä.

Hiljalleen käyttöä on saatu takaisin ylöspäin. Venäjän tuonti on vähentynyt ja myös uusia investointeja on tullut. Kemijärven Keitele Groupin saha lienee yksi parhaista esimerkeistä.

Tiedote medialle 1.11.2018

Metsähallitus on tehnyt päätöksensä luontopalveluille kansallispuistojen ja retkeilyalueiden korjausvelan paikkaamiseksi esitetyistä lisärahoista. Lapin osalta palvelurakenteen kehittämiseen ja korjaamiseen on tulossa rahaa Napapiirin retkeilyalueelle, Auttikönkään luonnonsuojelualueelle sekä Pallas–Yllästunturin ja Urho Kekkosen kansallispuistoihin

HEL­SIN­GIN yli­o­pis­ton uu­si reh­to­ri as­te­li edel­tä­jien­sä ja­lan­jäl­kiä Ylel­le an­ta­mas­saan haas­tat­te­lus­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti suun­ta oli taak­se­päin.

Reh­to­ri Jari Nie­me­län vies­ti oli, et­tä jos yli­o­pis­to­jen pe­rus­ra­hoi­tus ei kas­va, täy­tyy pie­nim­piä kor­ke­a­kou­lu­ja lait­taa kiin­ni.

Täs­sä ei ole si­nän­sä mi­tään uut­ta. Hel­sin­gin yli­o­pis­to on tain­nut vas­tus­taa use­am­man­kin kor­ke­a­kou­lun pe­rus­ta­mis­ta.

Il­man suu­ria pon­nis­te­lua oli­si­vat jää­neet yli­o­pis­tot pe­rus­ta­mat­ta Tam­pe­reel­le, Ou­luun, Jo­en­suu­hun, Kuo­pi­oon, Lap­peen­ran­taan, Vaa­saan tai Ro­va­nie­mel­le.

On­nek­si kes­kus­ta ei ai­koi­naan aris­tel­lut. Yli­o­pis­to­hank­keis­sa pai­net­tiin pääl­le, ei luo­vu­tet­tu ja vii­mein on­nis­tut­tiin.

Keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Katri Kulmuni kiertää kesän aikana etenkin Lapin kesätapahtumissa. Alla on listattu päivämäärät ja tapahtumat, joissa Katri vierailee. Kellonajat tarkentuvat joidenkin tapahtumien osalta myöhemmin. Katrin menot löytyvät kokonaisuudessaan kalenterista.

Kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk.) huomauttaa, että opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen Yle A-studiossa 17.3. esittämä tavoite yliopistojen määrän vähentämisestä ei ole hallitusohjelman mukainen.