Keskustan varapuheenjohtaja Kulmuni: Terveyshuoltomaksuille yhteinen omavastuukatto

9.7.2017

Tiedote. Julkaistu: 09.07.2017
Suomen Keskusta r.p.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni haluaa laskea paljon palveluita tarvitsevien terveydenhuollon maksuja.

Kulmuni asettaisi terveydenhuollon eri omavastuuosuuksille uuden yhteisen omavastuukaton. Katto koskisi terveydenhuollon kunnallista asiakasmaksukattoa, lääkekattoa ja matkakattoa.

Vuonna 2017 lääkekatto on 605,13 euroa, matkakatto 300 euroa ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto 691 euroa eli yhteensä lähes 1 600 euroa.

- Tämä on pienituloiselle suuri summa välttämättömistä palveluista.  Yhdistetyn omavastuukaton asettaminen esimerkiksi 1 000 euroon alentaisi maksuja enimmillään kuusi sataa euroa vuodessa, Kulmuni sanoo.

- Paljon palveluita tarvitsevien elämäntilanne on usein muutoinkin vaikea. Maksukatto toisi monelle tarpeellisen avun arkeen sekä turvaisi osaltaan sitä, että palveluita tarvitsevat niitä todella käyttävät, Kulmuni sanoo.

Kulmunin mielestä yhdistetty maksukatto pitäisi toteuttaa siten, että yksittäiset maksukatot jäisivät edelleen voimaan. Yhdistettyä maksukattoa sovellettaisiin silloin, kun henkilön omavastuuosuudet yhdessä ylittäisivät tietyn rajan.

Maksukattojen yhdistämistä on selvitetty mm. vuonna 2009 THL:n raportissa, joka analysoi erilaisia yhdistetyn maksukaton toteuttamisen malleja. Malleihin ei kuitenkaan otettu mukaan matkakattoa. 

Kelan kautta maksettavien lääkekorvausten ja matkakorvausten tilastotiedot ovat helposti saatavissa, mutta kuntien asiakasmaksujen kohdalla tilanne on hankalampi.

- Soten myötä terveydenhuollon asiakasmaksutietojen pitäisi olla paremmin yhtenäisesti saatavilla, Kulmuni sanoo.

Valtiontaloudelle muutoksesta tulevia kustannuksia on vielä selvitettävä, mutta ne voidaan arvioidaan varsin maltillisiksi. Vuonna 2014 sekä matka- että lääkekaton ylittäneitä oli hieman yli 15 000. Kuntien keräämien terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta vastaavaa tietoa ei ole ollut helposti saatavilla.

 

Lisätietoja: Katri Kulmuni, p. 044 2555 903


Kannanotto 16.6.2017

Kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni pitää hyvänä askeleena tänään 16.6. valtiovarainministeriön lausunnoille lähettämää tuulivoimaveron lakiluonnosta.

Laki helpottaisi kuntien mahdollisuuksia periä voimalaitosveroa tuuli- ja vesivoimalaitoksilta. Tällä hetkellä Suomen yli 500 tuulivoimalasta yksikään ei ole vesi- tai ydinvoiman tavoin korkeamman verotuksen piirissä. Esitys korjaisi tilannetta.