Keskustan varapuheenjohtaja Kulmuni: EK:lta vihdoin ymmärrystä alueellistamiselle

16.5.2018

Tiedotusvälineille 16.5.2018

Kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni pitää hyvänä, että Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on tuoreen Osmo Soininvaaran ja Esa Härmälän raportin kautta asettumassa vihdoin tukemaan alueellistamista ja aluepolitiikkaa. Kaupunkien kasvuun ja kaupunkipolitiikkaan keskittyvä raportti sisältää vahvasti ajatuksen, ettei ole Suomen etu, jos maassa on ainoastaan yksi kasvava kaupunkiseutu pääkaupunkiseudulla.

- Raportissa EK tukee ajatusta siitä, että kasvua on hyvä olla muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla ja yliopistokaupungeissa. On hyvä, että EK näkee Keskustan tavoin välttämättömäksi sen, että Suomessa on vauraita ja eteenpäin meneviä alueita ympäri maan. Tähän liittyy esimerkiksi riittävä ja laadukas liikenneinfrastruktuuri ja koulutustarjonta, Kulmuni sanoo.

Kulmunin mielestä alueellistaminen täytyy ottaa keskeisesti mukaan seuraavan hallitusohjelmaan. Tämä vastaisi Pohjoismaista linjaa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on tehty useita päätöksiä valtion työpaikkojen alueellistamisesta.

- Kuten raportissakin tuodaan esiin, kaikkien alojen työpaikkojen ei ole mitenkään välttämätöntä sijaita pääkaupungissa. On myös elinkeinoelämän etu, että työpaikkoja ja talouskasvua on laajalti ympäri maan. Suomen teollisuus on pitkälti maakunnissa ja erityisesti seutukaupungeissa. Nämä toimivat Suomen viennin vetureina, sanoo Kulmuni.

Lisätietoja: Katri Kulmuni, puh. 044 2555 903


Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 11.5.2018

Mitä eroa on esi­tyk­sil­lä eläk­kei­den ko­rot­ta­mi­ses­ta 100 eu­rol­la ja 37 eu­ron ko­ro­tuk­ses­ta ta­kuu­e­läk­kee­seen? Tai mitä eroa on opin­to­ra­han nos­ta­mi­sel­la sa­doil­la eu­roil­la ja mel­kein vii­den­kym­pin op­pi­ma­te­ri­aa­li­li­säl­lä?

Niil­lä on muu­ta­kin eroa kuin sum­mat. Edel­li­set ovat lu­pauk­sia, jäl­kim­mäi­set myös to­sie­lä­mäs­sä to­teu­tu­nei­ta pa­ran­nuk­sia.