Keskustan Kulmuni: Kansallinen energia- ja ilmastostrategia siirtää Suomen uusiutuvaan energiaan

24.11.2016

Kannanotto 24.11.2016

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni pitää tänään julkaistua esitystä energia- ja ilmastostrategiaksi erittäin hyvänä paitsi kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden myös sen työllisyysvaikutuksen osalta. Kulmunin mukaan strategia avittaa myös lukuisia Suomen biotaloushankkeita.

- Energia- ja ilmastostrategiassa on kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi. Tieliikenteen polttoaineille on strategiassa määritelty hallitusohjelman mukainen 30 prosentin sekoitevelvoite, mikä tarkoittaa huomattavaa lisäystä biopolttoaineiden kysyntään ja tuotantoon. Myös puun käyttöä ja puurakentamista halutaan lisätä. Nämä tavoitteet tukevat omalta osaltaan esimerkiksi Kemin biojalostamohanketta ja Kemijärven biosellutehdashanketta, Kulmuni sanoo.

Kulmunin mielestä ilmastotavoitteet, mukaan lukien kivihiilestä luopuminen, energian omavaraisuus ja siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin ovat strategian ensisijainen tarkoitus. Hän korostaa uusiutuvan energian tavoitteiden ja vähäpäästöisen yhteiskunnan tavoitteiden tukevan ennen kaikkea kotimaista työtä.

 

Lisätietoja: Katri Kulmuni, p. 044 255 903


Kannanotto 17.11.2016

Kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk.) iloitsee Kemijärven biojalostamohanketta koskevista uutisista. Vaikka kyse on vasta suunnittelua ja rakentamista koskevista esisopimuksista, on Kulmunin mielestä hyvä, että julkisuuteen tuotiin viimein mahdollisen sijoittajan nimi.

- Itälappilaiset joutuivat viime vuosikymmenellä Kemijärven sellutehtaan alasajon aikana kohtuuttoman paikan eteen. On työvoitto, että hanke ottaa kunnon askeleen eteenpäin, Kulmuni muistuttaa.