Keskusta on perus­tur­va­puolue

10.2.2017

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 10.2.2017

Keskustan pitkät juuret ottavat voiman maahengestä ja kansan­val­lasta. Rikkauksia ei ole ollut ja työtä on pitänyt tehdä. Oikeiston ja vasemmiston välissä keskusta on yhdistänyt tavallisia suomalaisia rakentamalla iden­ti­teet­tinsä itsel­li­syy­teen ja itsenäiseen työntekoon.

Menneinä vuosi­kym­me­ninä monet suomalaiset joutuivat hankkimaan elantonsa useista töistä. Vielä 80-luvulla puhuttiin seka­työ­mie­histä. Kuvittelin ammattikunnan jo katoavan, kunnes oivalsin, että itse asiassa sekatyömies nyky­ai­kai­sesti käsitettynä taitaakin olla varmuudella niitä ammatteja, jotka selviävät työn murroksesta.

TYÖSUHTEET lyhenevät, niiden muodot muuttuvat, kausi­vaih­telut kasvavat ja osaamista pitää olla monenlaista.

Välillä ollaan ilman työtä, välillä opiskellaan, välillä toimitaan yrittäjänä ja tätä kaikkea voi tehdä sama­nai­kai­ses­tikin. Loppujen lopuksi se ei olekaan kovin uuden­tyyp­pistä työtä. Hyvät työntekijät ovat aina olleet ahkeria ja keränneet elantonsa tarvittaessa monestakin lähteestä.

Nykypäivän seka­työ­läisten sosi­aa­li­tur­vasta eivät ole kuitenkaan oikeisto ja vasemmisto olleet kovin huolissaan. Ne ovat aina halunneet parantaa ansioturvaa eli työhön ja työsuh­de­his­to­riaan perustuvaa sosi­aa­li­turvaa.

Keskusta on kantanut huolta nimenomaan niistä, jotka eivät ehkä koskaan edes pääse kunnolla ansioturvan piiriin ja joille ansioturva on vain toive. He elävät perusturvan varassa. Keskusta on perus­tur­va­puolue.

KESKUSTA on ollut rakentamassa Suomeen kansa­ne­lä­kettä.

Olimme myös keskeisesti rakentamassa tasa-arvoista peruskoulua. 1990-luvun lamassa pidimme huolen, ettei perusturvaa heikennetty. Sittemmin loimme takuueläkkeen kaikista pieni­tu­loi­sim­mille eläkeläisille.

Sipilän hallitus on nostanut takuueläkettä kahdesti. Se myös kokeilee ensimmäisten joukossa maailmassa perustuloa, joka turvaa 560 euron tulon ja kannustaa ottamaan vastaan työtä, lyhy­tai­kais­takin.

ARVOJEMME ja aatteemme mukaisesti olemme aina halunneet tehdä parannukset nimenomaan kaikista pienimpään perusturvaan.

Oikeisto- ja vasem­mis­to­puo­lueet ovat halunneet sen sijaan korottaa ansioturvaa, mikä jo lähtö­koh­tai­sesti on perusturvaa korkeampaa.

Tässä on kysymys köyhän asiasta. Keskustalle perusturvasta huolehtiminen on aatteellinen lähtökohta. Viimekätinen turva on meille tärkeä. Luonnon töistä eläneiden ja sekalaisista hommista leipänsä ansainneiden tulo on ollut aina epävarma ja olosuhteista riippuvainen.

TÄMÄ perintö keskustan täytyy pitää mielessä edelleen. Uusi työ on samalla jollain lailla häivähdys menneestä, kun tule­vai­suu­dessa työstä tulee katko­nai­sempaa, kausittaista ja itsellistä. Siksi sosi­aa­li­tur­vamme perustan täytyy olla vahva myös niille, joiden työpolku onkin erilainen.

On perus­tur­va­puolue keskustan tehtävä pitää huolta heikom­pi­o­sai­sista myös muutosten keskellä.

Suomen kuntoon laittaminen on huolenpitoa – huomennakin.


Valtiopäivien avauskeskustelu, Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2017
Keskustan ryhmäpuhe, Kansanedustaja Katri Kulmuni

100-vuotiaasta Suomesta voi olla ylpeä

Aloitamme itsenäisen Suomen sadansien valtiopäivien työn yhdeksi maailman vakaimmaksi ja edistyneimmäksi valitussa maassa. Meillä on hyvät suhteet naapureihimme ja maassa on yhteiskuntarauha.

Kansainvälisesti tilanne on kuitenkin muuttunut epävakaampaan suuntaan. Kun levottomuus maailmalla lisääntyy, on yhä tärkeämpää, että Suomessa pidetään yhtä. Yksituumaisuus on pienen kansan vahvuus etenkin turvallisuudessa. Arktisen neuvoston tuleva puheenjohtajuus antaa meille kokoamme suuremman roolin.

Keskusta ei hyväksy ihmisten eriarvoistamista. Me ponnistelemme suomalaisten puolesta riippumatta taustasta tai asuinpaikasta. Jokainen ihminen on arvokas, eivätkä ihmisoikeudet ole kaupan. Keskustan eduskuntaryhmä nojaa kansainväliseen oikeuteen sekä demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.